Moet ik een testament maken?

“Maar ik hoef toch geen testament meer te maken, alles is nu toch al automatisch via de wet geregeld?”, wordt mij regelmatig gevraagd. “Nou dat valt eigenlijk toch wel tegen” menen de meeste mensen wanneer ik ze uitleg hoe dat nu precies zit. Want wanneer u overlijdt en een echtgenoot en tenminste 1 kind achterlaat,…

Lees verder →

Geen uitsluitingsclausule opgenomen? Dan is het kiezen en delen

Uitspraak Gerechtshof ‘s-Gravenhage augustus 2011 over de uitsluitingsclausule. Het is kiezen èn delen.  Erfenis met uitsluitingsclausule Tjeu heeft uit de erfenis van zijn vader een geldbedrag ontvangen. Hierop was de uitsluitingsclausule van toepassing: dit vermogen kan geen gemeenschappelijk vermogen worden en blijft daarom privé vermogen van Tjeu ongeacht de gemeenschap van goederen waarin hij is…

Lees verder →

Vruchtgebruik en Bloot Eigendom woonhuis ouders – kinderen

Hoe zit het nu ook alweer met vruchtgebruik/bloot eigendom constructies? Veel ouders hebben de blote eigendom van hun woonhuis in het kader van estate planning alvast aan hun kind(eren) overgedragen en zich daarbij het levenslang vruchtgebruik voorbehouden. Voordeel: over waardestijging geen erfbelasting verschuldigd  Het grote voordeel hiervan was dat bij overlijden van de langstlevende ouder,…

Lees verder →

WOZ waarde en erfbelasting

Erfbelasting Zit er in de nalatenschap een woning? En hoe werkt dat nu wanneer de WOZ waarde (veel) hoger is dan de werkelijke verkoopprijs? In de aangifte erfbelasting moet de WOZ waarde van de woning worden opgenomen. Mogen de erfgenamen dan, wanneer de woning wordt verkocht tegen een lagere waarde dan die WOZ waarde, alsnog…

Lees verder →