Alle vermogensbestanddelen zoals bijvoorbeeld huis en hypotheek, levensverzekering, pensioenrechten enzovoorts worden in mijn advies betrokken en getoetst of deze nog bij uw situatie en wensen passen en nog actueel zijn. Daarnaast geef ik u een uitgebreid testamentadvies. Een misvatting is dat Estate Planning alleen voor rijke mensen met grote vermogens nuttig is. Dat is absoluut niet het geval, want niet zozeer de grootte van uw vermogen, als wel de samenstelling daarvan is belangrijk.

Iedereen heeft namelijk een vermogen, groot of klein, en dus is Estate Planning nuttig voor iedereen. De samenstelling van uw vermogen is het belangrijkst.

Want bij de berekening van de erfbelasting wordt bijvoorbeeld ook het recht op een weduwe- of weduwnaarspensioen meegenomen net als uitkeringen uit levensverzekeringen. En zijn dit “oude” of “nieuwe” polissen? Want dit heeft gevolgen voor hoe de uitkering uit de verzekeringen met erfbelasting wordt belast. Maar ook uw eigen woning en hypotheek en eventuele bankspaarrekeningen worden er bij betrokken.

En bent u getrouwd dan is het ook van belang of u bent getrouwd in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. En zo ja, hoe zien die huwelijkse voorwaarden er dan uit? Of woont u samen? En hebt u een samenlevingscontract?

Of bent u gescheiden en hertrouwd? Erven uw stiefkinderen dan automatisch van u?

Of: heeft u geen kinderen? Aan wie wilt u uw nalatenschap laten vererven? En wat is de beste manier? Wat nu, wanneer u als echtpaar kort na elkaar overlijdt? Is het de bedoeling dat uw hele nalatenschap dan naar de familie van de langstlevende van u beiden vererft? Of wilt u dat dan beide families erven?

En heeft u al een testament? Welk testament is dat? Is dat een ouderlijke boedelverdeling, een vruchtgebruiktestament, een tweetrapstestament of de wettelijke verdeling? Of heeft u geen testament en is het wettelijk erfrecht van toepassing? En hoe zit het met alle (wets) wijzigingen op dit gebied?

En hoe zit het met de Inkomstenbelasting? In welke Box zitten de vermogensbestanddelen voor en na overlijden? En bij uw erfgenamen? En is dat wel de bedoeling? Hoe pakt dat voor uw situatie uit?

Blijft u (financieel) verzorgd achter wanneer uw partner overlijdt? En hoe zit het nu met de AWBZ en de verplicht eigen bijdrage?

In het schema hierna ziet u wat er allemaal van invloed is op uw vermogen en op de vererving daarvan. Het is dan ook bijzonder lastig om dit zelf allemaal in de gaten te houden. Ik, als Estate Planner, beheers al die vakgebieden en kan u een totaal advies geven.

Invloeden vermogens planning en testament

Invloeden op uw vermogensplanning en de vererving van uw vermogen

Het volstaat dus niet dat uw testament “alleen maar” wordt opgesteld naar aanleiding van uw wensen ten aanzien van de vererving. Er zal dus ook gekeken moeten worden naar alle financiële en fiscaal/juridische aspecten. Zijn deze nog actueel, dus op de wetgeving afgestemd, zijn ze op elkaar afgestemd en zijn ze nog naar uw wens?

Met Estate Planning wordt op al deze vragen antwoord gegeven en wordt u geadviseerd. U bent ervan verzekerd dat alles wat u hebt geregeld ook actueel is. Dit alles met het doel dat uzelf tijdens leven en na uw overlijden uw erfgenamen, niet voor onverwachte verrassingen komen te staan en té veel erfbelasting moeten betalen.

Door middel van Estate Planning regelt u alles zodanig dat na uw overlijden uw nalatenschap zo goed mogelijk kan worden afgewikkeld. Uiteraard staan uw persoonlijke wensen hierbij voorop.

In de financiële advieswereld heerst een misvatting over Estate Planning. Het is een vak apart, dat nu vaak niet opgepakt wordt. Door de diverse financieel adviseurs wordt vaak wel op het belang van een testament gewezen om de financiële gevolgen van een overlijden zo klein mogelijk te maken. Zij verwijzen u door naar de notaris die ervoor zorgt dat uw wensen ten aanzien van de vererving van uw vermogen in een testament worden opgenomen, maar deze kijkt meestal niet naar alle financiële en fiscale aspecten daarvan; kortom de advisering over uw vermogen sluit niet naadloos op elkaar aan.

Dit resulteert in een standaard testament, met een aantal algemene clausules, dat wordt opgemaakt omdat er nu eenmaal iets op dit gebied geregeld moet worden.

En zo krijgt u niet het maatwerk testament dat bij u en uw situatie past, zowel persoonlijk als financieel en heeft u daarom ook geen gevoel bij uw testament. Ik wil dat graag veranderen en u laten ervaren dat uw testament de kroon is op uw vermogen.