Estate Planning is onderdeel van MijnTestamentadvies

MijnTestamentadvies

Estate Planning is belangrijk, maar dit wordt niet standaard door de notaris gedaan. De meeste echtparen krijgen, wanneer ze naar de notaris gaan weliswaar een langstlevende testament met daarin zogenaamde “fiscale instrumenten” opgenomen, bijvoorbeeld een rentekeuze en een af- of opvullegaat, maar hoe dit moet worden gebruikt is in de meeste gevallen niet duidelijk. Deze fiscale instrumenten dienen om zoveel mogelijk op de erfbelasting te kunnen besparen en deze moeten na het eerste overlijden van een echtgenoot worden aangegeven in de Aangifte Erfbelasting.

Of en zo ja hoe deze fiscale instrumenten moeten worden gebruikt en aangegeven is voor iedereen anders en afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld de leeftijd, wensen en toekomstvooruitzichten van de langstlevende echtgenoot. Ook moet er gekeken worden naar de te verwachten erfbelasting na het tweede overlijden, dus dat van de langstlevende echtgenoot. Doel is om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de vrijstellingen die er zijn in de erf- maar ook in de schenkbelasting over twee overlijdens bezien. Hiervoor is een gedegen kennis van de fiscale wetgeving nodig.

Estate Planning na het eerste overlijden

Of er zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt kan worden van het testament na overlijden blijkt vaak pas na het overlijden van uw echtgeno(o)t(e) of partner, althans wanneer de aangifte erfbelasting wordt gedaan door een op dit gebied deskundig adviseur. Blijkt dan dat het dan toch niet goed geregeld is, dan kan daaraan niets meer veranderd worden. Daarom is het belangrijk om nu alvast een testamentadvies te laten opstellen, zodat dit eerder kan worden geconstateerd en u nog aanpassingen kunt doen.

Een andere reden om nu een testamentadvies te laten opstellen is dat, ook al heeft u langstlevende testamenten met fiscale instrumenten erin om op de erfbelasting te besparen, u niet op de erfbelasting bespaart als het testament niet wordt uitgevoerd. Dat gebeurt immers pas na overlijden en wanneer u als echtpaar samen oud wordt en op hoge leeftijd en dan meestal ook kort na elkaar overlijdt, dan kan er niet meer optimaal op de erfbelasting worden bespaard. De hoogste erfbelasting besparing wordt namelijk bereikt wanneer er tussen het eerste en het tweede overlijden een behoorlijke tijd zit. Dan kunnen de vorderingen welke de kinderen na het eerste overlijden op hun langstlevende ouder krijgen hoger worden doordat er een rente over mag worden berekend, wanneer dat in het testament is opgenomen. En over deze vorderingen inclusief de rente hoeft na het tweede overlijden geen erfbelasting meer te worden betaald. Ik heb hiervan een rekenvoorbeeld gemaakt, zie Praktijkvoorbeeld besparingsmogelijkheid op de erfbelasting.

Wanneer u samen oud wordt en dus de kans om op de toekomstige erfbelasting te besparen door middel van uw testament steeds kleiner wordt, dan kunt u toch op die toekomstige erfbelasting besparen door tijdens leven te schenken. Schenken kan op veel manieren en ook hierbij is het weer belangrijk dat er naar de voor uw situatie beste manier van schenken wordt gekeken en ook naar de consequenties hiervan voor de Inkomsten-belasting, niet alleen voor uw eigen situatie maar ook voor die van de kinderen.  

Het is verder ook belangrijk om de gevolgen van een eventuele onverhoopte opname in een zorginstelling in kaart te brengen en aan te geven wat er in uw situatie gedaan kan worden om de dan verschuldigde hoge eigen zorgbijdrage te verlagen en te voorkomen dat deze uit uw vermogen en/of de verkoopopbrengst van uw woning betaald moet worden. Dat wordt ook wel uw “huis opeten” genoemd.

Estate Planning is dus niet alleen het opstellen van goede testamenten. Juist door een financiële uitwerking van de situatie van een eerste overlijden, ziet u wat er nog meer nodig is om de gevolgen van dat overlijden te kunnen overzien.

Estate Planning gaat over beide overlijdens

Na een eerste overlijden moet Aangifte Erfbelasting worden gedaan. Hierin moet ook worden aangegeven welke fiscale instrumenten uit het testament worden gebruikt. En daarvoor is het nodig om ook naar de situatie en toekomst van de langstlevende te kijken en dus ook naar het tweede overlijden en hoe hoog de erfbelasting dan is. Alleen wanneer we dat weten kunnen we zo optimaal mogelijk gebruik maken van alle vrijstellingen die er zijn. En niet alleen vrijstellingen in de erf- en schenkbelasting, maar ook in de Inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting. Omdat alle vermogensbestanddelen op hun eigen specifieke manier in de heffing van de erfbelasting worden betrokken.

Scroll naar boven