Aangifte Erfbelasting = Estate Planning

Na een overlijden van uw echtgenoot of partner begint uw werkelijke Estate Planning pas; dan moeten er keuzes uit het testament worden gemaakt en vastgelegd worden in de Aangifte Erfbelasting. Bijvoorbeeld: krijgt de langstlevende een gelijk erfdeel als de kinderen?  Is er een op- of afvullegaat? Wordt er rente berekend over de vorderingen van de kinderen? Deze keuzemogelijkheden zijn in veel langstlevende testamenten opgenomen om de nalatenschap niet alleen zo goed, maar ook met zo weinig mogelijk, of zelfs geen erfbelasting af te wikkelen. Deze keuzes moeten dus worden aangegeven in de Aangifte Erfbelasting.

Wel of geen testament

Geen testament, of een oud testament, of een keuzetestament? Met de Aangifte Erfbelasting moet dat wat in het testament staat uitgevoerd worden. Een testament is lastig te begrijpen en het vereist kennis van zaken om de Aangifte Erfbelasting in te vullen. In veel testamenten zijn namelijk fiscale keuzemogelijkheden opgenomen om de erfbelasting zo laag mogelijk te houden. Tegelijk moet ook naar de toekomst gekeken worden. Bestaat de kans dat de langstlevende in een zorginstelling wordt opgenomen? Moet het vermogen daarom versneld naar de kinderen? Belangrijk om mee te nemen in de Aangifte Erfbelasting na een eerste overlijden.

Erfbelasting tweede overlijden = plannen

Na het overlijden van de langstlevende moet er ook weer erfbelasting worden betaald. En ook dan is het belangrijk om deze zo laag mogelijk te houden. Om dat te bereiken moeten we dus op enig moment na het eerste overlijden al een plan maken, waarbij het uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk gebruik gaan maken van alle vrijstellingen die er zijn. Zowel in de schenk- als erfbelasting, maar ook in de Inkomsten- en overdrachtsbelasting.

Estate Planning na eerste overlijden = MijnTestamentadvies

Met MijnTestamentadvies maak ik voor u een dergelijk plan. Zo weten u en uw kinderen hoe het testament uitwerkt en waarmee zij rekening moeten houden. Is het nodig om te schenken? Hoe zit het met de zorgbijdrage? Alles wordt duidelijk gemaakt en voor u uitgerekend. U heeft zo ook een Leidraad voor na overlijden. Maar natuurlijk ben ik er ook voor u en uw nabestaanden om dat wat u heeft beoogd met uw testament ook te bereiken.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.