Mijn ErfbelastingAangifte, uw erfenis in goede handen.

Uw ErfbelastingAangifte in goede handen.

Een dierbare is overleden. Een moeilijke tijd is voor u aangebroken. Helaas moeten er in zo’n periode vol verdriet allerlei zaken formeel afgewikkeld worden. Deze kunnen meestal niet wachten.

Ik kan u helpen; ik inventariseer wat er geregeld moet worden en zorg ervoor dat dat correct en tijdig gebeurt. Is er een verklaring van erfrecht nodig? Dan regel ik deze voor u bij de notaris. En ook help ik u (natuurlijk!) met de ErfbelastingAangifte.

Aangifte Erfbelasting = Estate Planning

De ErfbelastingAangifte moet op tijd gebeuren om extra kosten (belastingrente) te voorkomen. Bovendien moet het testament van de overledene zo worden ingezet dat de erfbelasting zo laag mogelijk is. Dat is vooral van toepassing als u als langstlevende achterblijft. Vaak geeft het testament keuzemogelijkheden zodat uw financiële verzorging wordt gewaarborgd en u weinig tot geen erfbelasting hoeft te betalen.  

In de meeste langstlevende testamenten zijn zogenaamde “fiscale instrumenten” opgenomen. Deze kunnen gebruikt worden om de hoogte van de erfbelasting te sturen. Dat zijn bijvoorbeeld een afwijkend (lager) erfdeel voor de langstlevende en/of een op- of afvullegaat al dan niet in combinatie met een keuze voor renteberekening over de vorderingen van de kinderen. Deze fiscale instrumenten kunnen ervoor zorgen dat de nalatenschap niet alleen zo goed mogelijk, maar ook met zo weinig mogelijk erfbelasting afgewikkeld kan worden. Deze keuzes moeten dus worden aangegeven tegelijk met en in de ErfbelastingAangifte.

Wel of geen testament of een “oud” testament?

Maar ook als er geen testament, een “oud” testament (van voor 2003) of een keuzetestament is kan er zo optimaal mogelijk op de erfbelasting worden bespaard. Met name een testament van voor 2003 en een keuzetestament zijn lastig te lezen en het vereist kennis van zaken om de Aangifte Erfbelasting in te vullen. Tegelijk moet ook naar de toekomst gekeken worden. Bestaat de kans dat de langstlevende in een zorginstelling wordt opgenomen? Moet het vermogen daarom versneld naar de kinderen? Belangrijk om mee te nemen bij de keuzes die gemaakt worden in de Aangifte Erfbelasting na het eerste overlijden.

Hoogte erfbelasting tweede overlijden al plannen na het eerste overlijden

Na het overlijden van de langstlevende, dus na het tweede overlijden, moet er ook weer Aangifte Erfbelasting worden gedaan. En ook deze kan zo laag mogelijk gehouden worden. Om dat te bereiken moeten we dus op enig moment en uiterlijk na het eerste overlijden al een plan maken, waarbij het uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk gebruik gaan maken van alle vrijstellingen die er zijn zowel na het eerste als na het tweede overlijden. En dat zijn niet alleen de vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting, maar ook in de Inkomsten- en overdrachtsbelasting.

Estate Planning na eerste overlijden = MijnTestamentadvies

Met MijnTestamentadvies maak ik voor u een dergelijk plan. Zo weten u en uw kinderen hoe het testament uitwerkt en waarmee zij rekening moeten houden. Is het nodig om te schenken? Hoe zit het met de zorgbijdrage? Alles wordt duidelijk gemaakt en voor u uitgerekend. U heeft zo ook een Leidraad voor na overlijden. Maar natuurlijk ben ik er ook voor u en uw nabestaanden om dat wat u heeft beoogd met uw testament ook te bereiken.

Neemt u gerust contact met mij op voor meer informatie.

Scroll naar boven