Is een verklaring van erfrecht altijd nodig?

Informeer altijd eerst bij uw bank of een verklaring van erfrecht nodig is. Omdat banken vaak een verschillend beleid hanteren heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hierover beleid ontwikkeld. In sommige gevallen kan worden volstaan met een zogenaamde bankverklaring in plaats van een verklaring van erfrecht. Hiermee kan worden volstaan wanneer: 

  • de overledene ten tijde van zijn of haar overlijden gehuwd of geregistreerd partner was en één of meer kinderen heeft en
  • de overledene geen testament heeft opgesteld en
  • het totale saldo van alle bankrekeningen van de overledene lager is dan € 100.000.

Zijn deze drie punten van toepassing dan kan worden volstaan met een bankverklaring. Dat houdt in:

Bankverklaring:

De langstlevende echtgenoot of partner moet een aantal documenten overleggen zoals:

De bank maakt dan de bankverklaring op en na ondertekening hiervan krijgt de langstlevende de beschikking over de bankrekening van de overledene.

Verklaring van Erfrecht:

Is er wel een verklaring van erfrecht nodig dan moet deze worden opgesteld door de notaris. Dit mag iedere notaris zijn, dus dat hoeft niet de notaris te zijn die het testament van de overledene heeft opgesteld. Hiervoor zijn de volgende bescheiden nodig:

  • Kopie van overlijdensakte;
  • Naam en adresgegevens van de kinderen/erfgenamen;
  • Kopie legitimatiebewijs van de langstlevende;
  • Kopie laatste testament van de overledene.

Heeft u een verklaring van erfrecht nodig? MijnTestamentadvies kan deze ook voor u verzorgen. Samen met het doen van Aangifte Erfbelasting kijk ik ook of het verstandig is om een nieuw testament en/of levenstestament op te stellen. Ik neem ik u alle zorg met betrekking tot de uit te voeren regelingen uit handen en wel zodanig dat u hierover zelf niet met de notaris in gesprek hoeft te gaan. En door deze dienstverlening betaalt u in totaal niet meer dan wanneer u rechtstreeks naar de notaris zou gaan, maar u krijgt wel veel meer inzicht en dus zekerheid in uw financiële toekomst.

Scroll naar boven