Opnieuw samenwonen en samen een nieuwe woning kopen; let op!

Wanneer u gaat samenwonen en u koopt samen een woning en u sluit samen een hypotheek af dan is het heel erg belangrijk dat er een samenlevingscontract wordt opgesteld.
Hierin wordt namelijk vastgelegd wat ieder heeft ingebracht en waarop ieder recht heeft wanneer de samenleving onverhoopt eindigt. Dit vereist een op maat gemaakte advisering en een samenlevingscontract is zeker geen standaard contract meer. Wanneer de een bijvoorbeeld meer heeft betaald aan de hypotheeklasten en er is sprake van een annuïteitenhypotheek, dan kan dit zomaar leiden tot een scheve situatie bij het einde van de samenleving. Standaard is namelijk in het samenlevingscontract opgenomen dat alleen de betaalde hypotheekrente onder de kosten van de huishouding valt en dus niet de annuïteiten.

Kosten van de huishouding

Met de afspraak over de kosten van de huishouding legt u vast dat u deze beiden betaalt, waarbij er voor kan worden gekozen dat ieder de helft daarvan betaalt of dat deze naar evenredigheid van de inkomens worden betaald. Hier begint het al uit de pas te lopen, omdat hieronder dus niet automatisch de aflossingen (annuïteiten) vallen die worden betaald. En wanneer de een meer betaalt aan de kosten van de hypotheek dan de ander kan er afgesproken worden dat dit wordt gecompenseerd (aan het einde van de samenwoning). Maar dat hoeft niet. Wordt dit wel gecompenseerd dan noemen we dat de vergoedingsleer, wordt dit niet gedaan dan noemen we dit de nominaliteitsleer. De nominaliteitsleer is ook de regeling welke volgens de wet geldt. Dus wordt hierover niets bepaald, dan geldt de wettelijke regeling en hoeven de door ene partner meer betaalde hypotheekaflossingen niet aan de ander te worden vergoed. Dit leidt bij het verbreken van de samenwoning tot onenigheid.

De belastingdienst ziet dat wat de een meer heeft ingebracht in de eigen woning als een vergoedingsrecht en wanneer de andere partner deze moet vergoeden en hiervoor het geld niet heeft en dit dus moet financieren, dan valt deze financiering daardoor niet in Box 1, maar in Box 3. Dat hoeft niet altijd een nadeel te zijn, maar het is wel erg belangrijk om dus ook met de fiscale/inkomstenbelasting aspecten rekening te houden.

Ook voor wat betreft de Aangifte Inkomstenbelasting is het belangrijk om met dat wat in het samenlevingscontract is opgenomen, rekening te houden.

Het samenlevingscontract is dus maatwerk, maar ook dan zijn we er nog niet. Ook de gevolgen van een overlijden moeten goed worden geregeld, zeker wanneer er ook nog wederzijdse kinderen zijn. Ook dan moet er rekening gehouden worden met wat er in het samenlevingscontract is afgesproken en moeten de testamenten op het samenlevingscontract worden afgestemd.

Menig adviseur struikelt hierover en niet alle adviseurs beheersen alle vakgebieden om een aangepast advies te kunnen geven en om alle akten op elkaar af te stemmen. Als Estate Planner behoort dit tot mijn expertise en kan ik het proces begeleiden tot en met de concept notariële akten.