Praktijkvoorbeeld besparingsmogelijkheid op de erfbelasting

Aan de hand van een rekenvoorbeeld laat ik u zien wat de gevolgen voor de erfbelasting zijn van een overlijden en wat er allemaal geregeld kan/moet worden om de erfbelasting te verminderen. Voor de duidelijkheid geef ik hierna alleen de schematische, cijfermatige uitwerking. Uiteraard komt daar in mijn advies een schriftelijke toelichting bij, helemaal toegespitst op uw situatie, maar die laat ik nu weg. Zo heeft u meteen een beeld van hoe ik werk en wat het voor uw vermogen kan betekenen.

Het betreft een echtpaar; man en vrouw, getrouwd in gemeenschap van goederen, zij hebben geen testamenten. Zij hebben twee kinderen. Onderstaand de samenstelling en waarde van hun vermogen.

Vermogensbestanddeel (WOZ) Waarde €
Woonhuis WOZ waarde 340.000
Af: hypotheek  210.000**
Spaartegoed 25.000
Banksparen 50.000
Totaal vermogen 205.000

**Er is tegelijk met de hypotheek een levensverzekering van € 55.600 afgesloten en er is een aparte overlijdensrisicoverzekering op het leven van de man van € 295.000

Wat moet er aan erfbelasting betaald worden wanneer de man nu plotseling op 61 jarige leeftijd overlijdt?

Te betalen erfbelasting na een eerste overlijden

Vermogen eerste overlijden €102.500 Verkrijging langstlevende € Verkrijging per kind Totale verkrijging kinderen €
erfdeel 34.166 34.166 68.333
Bij: uitkering levensverzekeringen 175.300
Bij: fictief vruchtgebruik* 49.200
Af: fictief vruchtgebruik langstlevende 24.600 49.200
Belaste verkrijging 258.666 9.566 19.132
Af: vrijstelling 258.666 19.535
Af: erfbelasting 0 0 0
Netto verkrijging = vordering 209.466 34.166 68.332

*De kinderen krijgen hun erfdelen nog niet in handen maar krijgen een vordering op de langstlevende ouder. Omdat deze hier geen rente over hoeft te betalen aan de kinderen, ziet en belast de Belastingdienst dit als een voordeel voor de ouder, het fictief vruchtgebruik.

 

Wanneer we ervan uitgaan dat de vrouw pas overlijdt over 20 jaar, en zij niet meer hertrouwt, dan is bij haar overlijden de vererving als volgt:

Te betalen erfbelasting na overlijden van de vrouw op 83 jarige leeftijd

Vermogen overlijden vrouw €431.668 (na aftrek vorderingen) Verkrijging per kind € Verkrijging kinderen samen €
erfdeel 215.834 431.668
Af: vrijstelling 19.535
Belaste verkrijging 196.299 392.598
Af: Erfbelasting 10% over 118.254
en 20% over het meerdere 78.045 =
Totaal erfbelasting
11.825
15.609
27.434
54.868
Netto verkrijging is: € 250.000 -/- € 27.434: 222.566 445.132

 

Vergelijkingsschema, huidige situatie en na MijnTestamentadvies;

Huidige situatie
Advies Aangepaste wettelijke verdeling
Advies Turboverdeling en vruchtgebruiktestament
Erfbelasting bij 1e overlijden 0 0 0
Erfbelasting bij 2e overlijden 55.000 34.500 6.300
Totaal erfbelasting 55.000 34.500 6.300
Verschil t.o.v. huidige situatie 20.500 minder erfbelasting 48.700 minder erfbelasting

U ziet dat er een besparing op de erfbelasting van € 20.500 tot € 48.700 (!) mogelijk is. Uiteraard zal ik dit voor uw eigen specifieke situatie moeten uitrekenen, maar ik wil u laten zien:

  1. Wat Estate Planning inhoudt;
  2. Dat het voor een gemiddeld vermogen al heel erg nuttig en nodig is.

Leave A Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.