Contact →

Gratis eerste gesprek!

Stelt u mij de vragen die u heeft over uw vermogen en de vererving daarvan op de manier en het tijdstip die u het beste uitkomen. Wilt u een gesprek bij u thuis, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen. Wij maken dan een afspraak op een dag en tijdstip die u het beste uitkomt en komen naar u toe. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend. ↦ Download onze brochure

MijnTestament

De missie van MijnTestamentadvies = Mijn passie

Ik merkte dat de mensen die naar mij toe kwamen, zich zorgen maakten. Zij weten niet wat er gebeurt na overlijden en begrijpen ook niet wat er in hun testament staat. Kortom onzekerheid en onduidelijkheid. Zij gaven aan er zelfs wakker van te liggen. De weg naar het notariskantoor is voor hen niet vanzelfsprekend.

Ik vind het heel erg belangrijk dat ook u weet dat testamentadvies anders kan. En in mijn optiek ook anders moet!

Mijn missie, en dus de missie van MijnTestamentadvies is dat iedereen in Nederland zijn of haar testament begrijpt! En dus moet de manier van adviseren over testamenten drastisch veranderen. Met alle aandacht en dus tijd voor de gesprekken die gevoerd moeten worden om uw testament persoonlijk te maken en om zodoende “gedoe” achteraf te voorkomen. Maar ook met een cijfermatige uitwerking, zodat u kunt zien hoeveel erfbelasting er moet worden betaald en hoeveel er kan worden bespaard. Zodat ook wanneer u er niet meer bent, de aangifte Erfbelasting zo wordt gedaan dat er geen of zo weinig mogelijk erfbelasting wordt betaald.

Mijn passie is mijn vak. Vraag mij om iets over mijn vak te vertellen en ik hou niet meer op met praten. Luisteren, adviseren en helpen is wat mij drijft. Alle aspecten van het ingewikkelde vakgebied overzien is mijn talent; adviseren over testamenten kan en moet echt anders dan als nu wordt gedaan!

Met MijnTestamentadvies, waar het gevoel voorop staat bij de advisering en waar in eenvoudige taal wordt uitgelegd wat er gebeurt na een overlijden. Op emotioneel, praktisch, juridisch en financieel gebied. Zodat u het snapt en eventueel al maatregelen kunt treffen wanneer iets niet naar verwachting uitwerkt. Want u laat toch niet alleen maar geld en goederen na? En dat testament? Dat is en blijft een juridisch document dat bijna niet te lezen is. Maar dat is niet erg, want u hebt MijnTestamentadvies, ingebonden in een mooie bewaarmap, waarop u en uw nabestaanden altijd kunnen terugvallen. Samen houden wij het actueel; ik laat u weten wanneer er iets in de wetgeving is veranderd wat van invloed kan zijn op uw advies en situatie. En u houdt mij op de hoogte van wijzigingen.

Want Mijntestamentadvies omarmt u voor het leven.

Annet Kuys 

 

MijnTestament

Wie ben ik?

 

Wilt u weten wie ik ben? Hopelijk maken wij nader kennis, zodat ik het u kan vertellen en laten zien. Uit persoonlijke ondervinding weet ik helaas maar al te goed wat ruzie over de erfenis in de familie kan veroorzaken. Het is een van de meest trieste en ingrijpende zaken in een mensenleven en degene die het is overkomen, huilen er, ook al is het jaren geleden, nog steeds om. Het verdriet daarover slijt niet; ruzie om een erfenis vererft echt generaties lang.

Helaas blijkt uit onderzoek dat er bij meer dan 50% van de nalatenschappen ruzie ontstaat bij de afwikkeling daarvan. Ik verbaas me er nog steeds over dat niemand de oorzaak legt bij het voortraject. Er worden mediators en advocaten geschoold in het erfrecht, maar dat is allemaal achteraf. Ik weet dat de oorzaak voor een groot deel ligt aan het feit dat er voor het voortraject – het adviestraject- niet voldoende tijd wordt uitgetrokken en mensen na korte tijd al helemaal niet meer snappen wat ze geregeld hebben. Ik verzin dit niet, ik hoor het dagelijks van mijn klanten. Als het aan mij ligt ga ik dit zoveel en zo goed als mogelijk voorkomen. Met MijnTestamentadvies, waar het gevoel voorop staat bij de advisering en waar in eenvoudige taal wordt uitgelegd wat er gebeurt na een overlijden. Op emotioneel, praktisch, juridisch en financieel gebied. Zodat u het snapt en eventueel al maatregelen kunt treffen wanneer iets niet naar verwachting uitwerkt. Want u laat toch niet alleen maar geld en goederen na? En dat testament? Dat is en blijft een juridisch document dat bijna niet te lezen is. Maar dat is niet erg, want u hebt MijnTestamentadvies, waarop u en uw nabestaanden altijd kunnen terugvallen. Want Mijntestamentadvies omarmt u voor het leven.

Een lieve klant verwoordde het als volgt:

Je denkt mee met de mensen die intens verdrietig zijn en zelf niet meer kunnen nadenken
Dat is meer dan werken voor je geld
Dat is je ziel erin leggen
Nathalie en ik hebben in onze donkerste uren beslissingen moeten nemen die niet menselijk waren
Jij hebt ons daar doorheen geleid 👍👼🕯🍀
Je bent een top dame”.

Wie ben ik?→

1

MijnTestamentadvies = een blijvend advies dat uw zorgen wegneemt

Vindt u het ook zo ingewikkeld; al die nieuwsberichten over testamenten, hypotheken, pensioenen, de eigen zorgbijdrage, de diverse wetswijzigingen en de rechtspraak? En vraagt u zich daarbij wel eens af wat dit allemaal voor uw situatie betekent? Wanneer u naar de notaris gaat, krijgt u meestal algemene antwoorden hierover en krijgt u een testament waarvan wordt gezegd dat dit bij u past. Maar u weet dan nog steeds niet hoe dit alles voor uw situatie uitpakt. Ik reken het precies voor u uit en laat u zien hoe hoog de erfbelasting is en hoeveel en hoe er bespaart kan worden op de erfbelasting. Wanneer u de vererving van uw vermogen in kaart gebracht ziet, gaat dit pas voor u leven. Desgewenst betrek ik ook uw kinderen erbij zodat zij weten wat u heeft geregeld en eventueel al vragen kunnen stellen. Zo voorkomt u onduidelijkheid en daardoor eventueel onenigheid achteraf. Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten want MijnTestamentadvies is in totaal net zo duur als het rechtstreekse notaristraject. Voor een vaste lage prijs kom ik bij u aan huis, ontvangt u een persoonlijk advies, een aantal besprekingen en regel ik het notaristraject!

 

2

MijnTestamentadvies = Estate Planning: zorgen voor uw vermogen, zowel bij leven als na overlijden én besparen op de erfbelasting

Alle financiële en fiscaal/juridische aspecten van uw vermogen worden in kaart gebracht. Zijn deze nog actueel, dus op de wetgeving afgestemd, zijn ze op elkaar afgestemd en zijn ze nog naar uw wens?
Met Estate Planning wordt op al deze vragen antwoord gegeven en wordt u geadviseerd. Dit alles om te voorkomen dat uzelf tijdens leven en na uw overlijden uw erfgenamen, voor onverwachte verrassingen komen te staan en ook nog eens té veel erfbelasting moeten betalen. Kijkt u ook maar eens naar het rekenvoorbeeld.

 

3

MijnTestamentadvies = een leidraad voor uw vermogen bij leven en overlijden

MijnTestamentadvies is een uitgebreid advies waarin alle praktische en emotionele, financiële, fiscale en juridische aspecten van uw situatie bij leven en overlijden in kaart worden gebracht en worden aangepast aan uw wensen. U ontvangt een op maat gemaakt advies dat tevens als leidraad dient bij de afwikkeling van uw nalatenschap. Zo worden de u voorgerekende besparingen ook daadwerkelijk behaald. Nog veel te vaak gebeurt het dat de aangifte Erfbelasting “even” wordt ingevuld op de site van de Belastingdienst en er daardoor grote kans is dat de erfbelasting besparende instrumenten uit het testament niet worden gebruikt. De leidraad na overlijden uit MijnTestamentadvies kan hier dan voor worden gebruikt. Uiteraard verzorg ik het liefst ook uw aangifte Erfbelasting. Mocht dat om welke reden dan ook niet gewenst zijn, dan is er de leidraad die gebruikt kan worden.

Lees verder →

4

MijnTestamentadvies = hulp bij aangifte Erfbelasting. Zo voorkomt u een extra aanslag belastingrente!

In de periode heel kort na het overlijden waarin de nabestaanden nog volop in het rouwproces zitten, moeten er keuzes gemaakt worden die in het testament zijn opgenomen om de nalatenschap zo goed, maar ook zo gunstig mogelijk af te wikkelen. Maak het uzelf niet nog moeilijker en laat u hierbij helpen. Wij verzorgen voor u de aangifte Erfbelasting; pas dan begint feitelijk uw Estate Planning. Tegelijk met de aangifte Erfbelasting moet gekozen worden hoe het testament het beste uitgevoerd kan worden, rekening houdend met de (financiële) situatie van de langstlevende en ervoor zorgend dat er zo weinig mogelijk erfbelasting betaald wordt. Bovendien kan dan ook, desgewenst, een schenkingsplan gemaakt worden, zodat de erfbelasting ook na het overlijden van de langstlevende zo laag mogelijk, dan wel nihil is. U begrijpt, de aangifte Erfbelasting is erg belangrijk en kan niet zomaar door iedereen gedaan worden. In de buitenwereld denkt men hier nogal licht over en omdat de belastingdienst iedereen verplicht om digitaal aangifte te doen, lijkt dit een routineklus. Immers, men hoeft “alleen maar” de vragenlijst in te vullen en het programma berekent de erfbelasting. Maar het gaat er om wat er wordt ingevuld en daarvoor is gedegen vakkennis nodig! Bovendien moet de aangifte vijf maanden na overlijden bij de belastingdienst binnen zijn anders wordt er extra belastingrente over de aanslag in rekening gebracht. Alle reden om de aangifte in deskundige handen te geven.

Lees verder →

5

MijnTestamentadvies = Executeur. Legt u de afwikkeling van uw nalatenschap in deskundige en warme handen.

Een executeur wikkelt uw nalatenschap af op de manier zoals u dat wilt en het is erg belangrijk om hiervoor de juiste persoon aan te wijzen. Het ligt helemaal aan uw persoonlijke situatie of het verstandig is een executeur te benoemen en zo ja, wie dit dan moet zijn. Te allen tijde moet voorkomen worden dat er onenigheid ontstaat tussen de erfgenamen en daardoor vertraging in de afwikkeling van de nalatenschap omdat de executeur niet goed is gekozen. Wanneer bijvoorbeeld uw huis moet worden verkocht na uw overlijden, kan dat voor vertraging zorgen en kan daardoor ongeduld en daardoor onenigheid ontstaan; een kettingreactie als het ware die gevoed wordt door de emoties die spelen. Waar het ene kind tevreden is met een bepaalde opbrengst, kan het andere kind willen gaan voor een hogere prijs. En dit hoeft niet eens ingegeven te worden door hebzucht, maar deze situatie kan ook ontstaan uit emotie; het gaat tenslotte om het ouderlijk huis. De executeur moet dit zien en “aanvoelen” en hiermee kunnen omgaan. Bovendien moet de executeur ook op de hoogte zijn van alle aspecten, zowel op juridisch, fiscaal en financieel gebied. De executeur kan ervoor zorgen dat uw kinderen zich u herinneren en niet de ruzie die ontstond om uw nalatenschap. Want een ruzie om de erfenis vererft generaties lang. MijnTestamentadvies neemt het executeurschap zeer serieus.

Lees verder →

6

MijnTestamentadvies = Familiebegeleiding: gun uw naasten een verdeling waaraan zij met liefde, eerbied en respect kunnen terugdenken

Zorg door middel van uw testament voor duidelijkheid bij uw nabestaanden. Laat ze niet achter in een situatie waarin zij moeten raden naar wat u bedoeld zou kunnen hebben. U voorkomt hiermee onbegrip of zelfs ruzie en daardoor extra verdriet bij de afwikkeling van uw nalatenschap; maak uw testament duidelijk, persoonlijk en uniek.

Wanneer ik voor u een testamentadvies opstel houd ik altijd rekening met de familie dynamiek. Zijn er bij de verdeling meerdere kinderen betrokken en/of ook andere familieleden? Zij nemen dan aan de verdelingstafel automatisch weer dezelfde positie in als zij hadden in het gezin en/of in de familie. En wanneer er nog oud zeer is komt dit, bewust of onbewust, weer boven tafel. U begrijpt dat wanneer er gedeeld moet worden en deze emoties spelen, dit niet zelden uitmondt in een strijd.

Ook kunnen er tussen de erfgenamen wrijvingen ontstaan doordat er bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg gecommuniceerd wordt. Er wordt hen bijvoorbeeld niet duidelijk uitgelegd wat er in het testament staat. Dat het testament in -voor de meeste mensen- onbegrijpelijke taal is opgemaakt helpt daar niet bepaald bij.

“Zo zou hij of zij het nooit hebben bedoeld” wordt er dan gezegd en dan komt er zeker geen gezamenlijke oplossing.

Lees verder →