Contact →

Gratis eerste gesprek!

Stelt u mij de vragen die u heeft over uw vermogen en de vererving daarvan op de manier en het tijdstip die u het beste uitkomen. Wilt u een gesprek bij u thuis, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen. Wij maken dan een afspraak op een dag en tijdstip die u het beste uitkomt en komen naar u toe. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend. ↦ Download onze brochure

MijnTestamentadvies

Met MijnTestamentadvies speel ik in op de behoefte van mensen om hun testament te willen begrijpen.

 

In mijn dagelijkse praktijk vertellen de mensen die naar mij toe komen, dat zij zich zorgen maken. Zij weten niet wat er gebeurt na overlijden omdat zij niet begrijpen wat er in hun testament staat. Dat geeft veel onzekerheid en dat leidt tot zorgen; velen geven aan er zelfs wakker van te liggen. Ook het bijwonen van presentaties en lezingen en een eerste gesprek met de notaris geeft hen niet voldoende informatie en het gevoel dat het goed geregeld wordt.

 

Ik vind het heel erg belangrijk dat u weet dat testamentadvies anders kan. En in mijn optiek ook anders moet! Mijn missie en dus de missie van MijnTestamentadvies is dat iedereen in Nederland zijn of haar testament begrijpt! En dus moet de manier van adviseren over testamenten drastisch veranderen. Met alle aandacht en dus tijd voor de gesprekken die gevoerd moeten worden om gevoel bij uw testament te krijgen en om zodoende “gedoe” achteraf te voorkomen. Maar ook met een cijfermatige uitwerking, zodat u kunt zien hoeveel erfbelasting er moet worden betaald en hoeveel er kan worden bespaard. Zodat ook wanneer u er niet meer bent, de aangifte Erfbelasting zo wordt gedaan dat er geen of in ieder geval zo weinig mogelijk erfbelasting wordt betaald. Het is daarbij natuurlijk ook belangrijk om aandacht te besteden aan de zorgbijdrage, wanneer er sprake is van opname in een zorginstelling. Ook daarover adviseer ik u alsmede over het opstellen van een notariële volmacht of levenstestament.

 

Desgewenst leg ik mijn advies ook uit aan uw kinderen. Daarvoor is de conceptfase heel geschikt. Dit is een onderdeel van mijn adviestraject. Wanneer u hebt besloten om naar aanleiding van mijn advies testamenten op te stellen zorg ik dat deze in concept door de notaris worden opgemaakt. En wanneer ik u de concept akten uitleg, kunnen uw kinderen daar bij zijn. Zo horen zij wat u heeft geregeld en hoe de erfbelastingbesparings techniek welke in uw testamenten is opgenomen werkt. Veel ouders en kinderen vinden het prettig om te weten wat er is geregeld en wie hen helpt wanneer er iets met u gebeurt.

 

 

Over mijzelf

Graag vertel ik u iets over mijzelf en mijn achtergrond. Toen ik 16 jaar was had ik mijn HAVO diploma op zak. Ik wilde liever niet meer studeren, maar direct aan de slag en mijzelf door middel van werken en studeren verder ontwikkelen. Ik ben direct daarna gaan werken bij een bank en daar heb ik mij door middel van allerlei cursussen steeds verder kunnen opwerken. Dat was in die tijd voor een vrouw niet vanzelfsprekend en ik heb me altijd dubbel moeten bewijzen. Maar dat is ook wel iets wat bij mij hoort; als ik iets in mijn hoofd heb, dan zal en moet het gebeuren en is niets mij te veel. Die instelling heeft mij zeker gebracht tot waar ik nu ben. Ik heb diverse functies gehad binnen de bank, van particulier advies, tot hypotheek adviseur, product manager hypotheken en uiteindelijk tot Estate Planner. In 1996 begon de bank als eerste met dit vak en ik wist het direct; dat wil ik ook! Op de dag dat ik hoorde dat ik was aangenomen overleed mijn vader plotseling. Dat was een hele schok en mijn moeder steunde volledig op mij bij de afwikkeling van zijn nalatenschap. Het was op dat moment dat ik dacht: dit moet je iemand die in de rouw is, niet laten doen. Aan de ene kant vond ik het mijn plicht en wilde ik het ook doen, maar aan de andere kant was ik ook in de rouw en kostte het mij heel veel moeite om me te concentreren. En dit laatste is een feit, dat weet ik nu; in een periode van rouw kun je niet helder nadenken.

Maar het vak Estate Planning, dat is mijn passie gebleken. Ik heb mijn notariële Mastervakken aan de Universtiteit van Nijmegen gehaald en heb dit vele jaren met heel veel plezier uitgeoefend. De laatste jaren was het werken bij de bank echter niet meer zoals het ooit was, de focus lag veel te veel op doelstellingen halen en de klant, hoe gek het ook klinkt, was steeds minder belangrijk. Ik ben er ook heilig van overtuigd dat alleen maar sturen op groei en financiële resultaten, uiteindelijk de neergang van een bedrijf betekenen.

Daarom ben ik in 2013 met MijnTestamentadvies begonnen en heb dit langzaam maar zeker opgebouwd tot wat het nu is. En ik heb ook besloten om het kleinschalig te houden zodat ik mijn klanten kan adviseren en bijstaan zoals ik dat zelf wil. Want vertrouwen en een goede dienstverlening zijn heilig voor mij en daarin doe ik geen concessies. Uiteraard heb ik een vangnet voor het geval er iets met mij gebeurt, maar ik hoop dat ik nog vele jaren lang met veel plezier kan blijven doen waar mijn hart ligt en dat is mijn klanten helpen bij het opstellen van hun testament en aangifte erfbelasting. Ik heb er een exclusieve dienstverlening van gemaakt die niet te vergelijken is met andere aanbieders, niet in werkwijze en zeker ook niet in prijs.

Naast testamentadvies geef ik af en toe een gastcollege aan de Fontys, schrijf ik artikelen voor Indicator, fungeer ik als vraagbaak voor accountants- en administratiekantoren en heb onlangs een bijdrage mogen leveren aan het boek: “Alles over nalaten” van Erik Beckers. Erik geeft boeken uit over o.a. erven en streeft er naar om dit in zo eenvoudig mogelijke taal te doen, iets wat ik van harte kan onderschrijven. Bijblijven op mijn vakgebied is natuurlijk erg belangrijk, maar dat gaat voor mij geheel automatisch omdat ik – en dat is niet overdreven – altijd en ik bedoel echt altijd! bezig ben met mijn vak. Met zoveel voldoening en plezier je vak mogen uitoefenen gun ik echt iedereen!

De werkwijze van MijnTestamentadvies

Met MijnTestamentadvies leg ik u in eenvoudige taal uit, zowel mondeling als op papier, wat er gebeurt na uw overlijden. Op emotioneel, praktisch, juridisch maar zeker ook op financieel gebied. Zodat u het snapt en eventueel al maatregelen kunt treffen wanneer iets niet naar verwachting uitwerkt.

 

Het is een misvatting dat u, wanneer u recent nog testamenten hebt opgesteld en alle fiscale instrumenten hierin zijn opgenomen, automatisch op de erfbelasting bespaart. Want om op de erfbelasting te besparen door middel van uw testament, zal dit testament toch eerst moeten openvallen en dat gebeurt pas na uw overlijden. Natuurlijk hopen we dat u nog lang leeft en dus dat dat testament nog lange tijd niet gebruikt wordt. En hoe ouder u samen wordt, hoe minder mogelijkheid er is om op de erfbelasting te besparen. Dus dan zullen we dat op een andere manier moeten doen. Dat kan door middel van schenken en ook dat kan weer op verschillende manieren. Maar bij het schenken moeten we toch ook rekening houden dat er in de toekomst nog vrijstellingen zijn voor de erfbelasting. Met andere woorden het zou zonde zijn dat u teveel schenkt en daardoor onnodig en dus teveel schenkbelasting betaalt (en kosten voor notariële schenkingsakten). Daarom is het op enig moment belangrijk om te gaan rekenen en dus om te weten hoe hoog die toekomstige erfbelasting is. Zodat u precies weet hoeveel u nog kunt schenken en niet meer schenk- dan erfbelasting betaalt. Er wordt niet voor niets gezegd: meten is weten! En deze planning maak ik voor u met MijnTestamentadvies.

 

En dat testament? Dat is en blijft een juridisch document dat bijna niet te lezen is. Maar dat is niet erg, want u hebt MijnTestamentadvies, ingebonden in een mooie bewaarmap, waarop u en uw nabestaanden altijd kunnen terugvallen. Samen houden wij het actueel; ik laat u weten wanneer er iets in de wetgeving is veranderd wat van invloed kan zijn op uw planning en situatie. En u houdt mij op de hoogte van wijzigingen in uw situatie, zodat ik uw planning kan bijstellen en uw naasten kan aangeven welke maatregelen zij moeten treffen, bijvoorbeeld in verband met een hoge eigen zorgbijdrage ter voorkoming dat u uw huis moet “opeten”. En zodat, ook wanneer u er niet meer bent, alles zo wordt afgewikkeld zoals u dat heeft bedoeld en de door mij voorgerekende erfbelastingbesparing ook wordt behaald. En dat geeft een goed gevoel!

 

Omdat ik alles precies uitreken, kan ik u ook aangeven of het nodig is om nieuwe testamenten op te stellen. Vaak voldoen de “oude” langstlevende testamenten nog prima en dan kunt u zich deze kosten besparen. En is het nodig om nieuwe testamenten op te stellen? Dan regel ik dat ook voor u; de concept akten liggen dan voor u klaar bij de notaris. Deze geeft bovendien een forse korting, zodat het voor u betaalbaar blijft. Wanneer u nieuwe testamenten en levenstestamenten opstelt dan betaalt u voor mijn dienstverlening én die van de notaris in totaal net zoveel als wanneer u rechtstreeks naar de notaris gaat.

 

De missie van MijnTestamentadvies

Iedereen begrijpt zijn of haar testament.

Uit persoonlijke ondervinding weet ik helaas maar al te goed wat ruzie over de erfenis in de familie kan veroorzaken. Het is een van de meest trieste en ingrijpende zaken in een mensenleven en degene die het is overkomen, huilen er, ook al is het jaren geleden, nog steeds om. Het verdriet daarover slijt niet; ruzie om een erfenis vererft echt generaties lang.

 

Helaas blijkt uit onderzoek dat er bij meer dan 50% van de nalatenschappen ruzie ontstaat bij de afwikkeling daarvan. Ik verbaas me er nog steeds over dat niemand de oorzaak legt bij het voortraject. Er worden mediators en advocaten geschoold in het erfrecht, maar dat is allemaal achteraf. Ik weet dat de oorzaak voor een groot deel ligt aan het feit dat er voor het voortraject – het adviestraject- niet voldoende tijd wordt uitgetrokken en mensen na korte tijd al helemaal niet meer snappen wat ze geregeld hebben. Ik verzin dit niet, ik hoor het dagelijks van mijn klanten. Als het aan mij ligt ga ik dit zoveel en zo goed als mogelijk voorkomen. Met MijnTestamentadvies, waar het gevoel voorop staat bij de advisering en waar in eenvoudige taal wordt uitgelegd wat er gebeurt na een overlijden. Op emotioneel, praktisch, juridisch en financieel gebied. Met voldoende gesprekken, zodat u het helemaal begrijpt en eventueel al maatregelen kunt treffen wanneer iets niet naar verwachting uitwerkt. Want u laat toch niet alleen maar geld en goederen na? En dat testament? Dat is en blijft een juridisch document dat bijna niet te lezen is. Maar dat is niet erg, want u hebt MijnTestamentadvies, waarop u en uw nabestaanden altijd kunnen terugvallen. Want Mijntestamentadvies omarmt u voor het leven.

 

Een lieve klant verwoordde het als volgt:

Je denkt mee met de mensen die intens verdrietig zijn en zelf niet meer kunnen nadenken
Dat is meer dan werken voor je geld
Dat is je ziel erin leggen”.

Wie ben ik?→

MijnTestamentadvies = Estate Planning

Onder Estate Planning versta ik het zorgen voor uw vermogen, zowel bij leven als na overlijden én besparen op de erfbelasting.

 

Alle financiële en fiscaal/juridische aspecten van uw vermogen worden in kaart gebracht. Zijn deze nog actueel, dus op de wetgeving afgestemd, zijn ze op elkaar afgestemd en zijn ze nog naar uw wens?
Met Estate Planning wordt op al deze vragen antwoord gegeven en wordt u geadviseerd. Dit alles om te voorkomen dat uzelf tijdens leven en na uw overlijden uw erfgenamen, voor onverwachte verrassingen komen te staan en ook nog eens té veel erfbelasting moeten betalen. Tegelijk met het invullen van de Aangifte Erfbelasting worden de keuzes aangegeven die de langstlevende moet maken. Dan moet dat lastig leesbare en ingewikkelde testament worden uitgevoerd. Wilt u geen erfbelasting betalen na het eerste overlijden? Dat kan. Maar dan is het wel belangrijk dat er ook gekeken wordt naar de erfbelasting na het overlijden van de langstlevende. Want wanneer er niets wordt gedaan is die daardoor hoger. Kortom een goede planning is nodig, ook na het eerste overlijden.  Kijkt u ook maar eens naar het rekenvoorbeeld.

 

MijnTestamentadvies = hulp bij de aangifte Erfbelasting

 

In de periode heel kort na het overlijden waarin de nabestaanden nog volop in het rouwproces zitten, moeten er keuzes gemaakt worden die in het testament zijn opgenomen om de nalatenschap zo goed, maar ook zo gunstig mogelijk af te wikkelen. MijnTestament doet voor u de aangifte Erfbelasting en dat betekent dat uw Estate Planning dan begint. Want tegelijk met de aangifte Erfbelasting moet gekozen worden hoe het testament het beste uitgevoerd kan worden, rekening houdend met de (financiële) situatie van de langstlevende en ervoor zorgend dat er zo weinig mogelijk erfbelasting betaald wordt. Bovendien kan dan ook, desgewenst, een schenkingsplan gemaakt worden, zodat de erfbelasting ook na het overlijden van de langstlevende zo laag mogelijk, dan wel nihil is.

 

U begrijpt, de aangifte Erfbelasting is erg belangrijk en kan niet zomaar door iedereen gedaan worden. In de buitenwereld denkt men hier nogal licht over en mede omdat de belastingdienst iedereen verplicht om digitaal aangifte te doen, lijkt dit een routineklus. Immers, men hoeft “alleen maar” de vragenlijst in te vullen en het programma berekent de erfbelasting. Maar het gaat er om wat er wordt ingevuld en daarvoor is gedegen vakkennis nodig! U heeft toch zeker niet voor niets geïnvesteerd in een testament met fiscale instrumenten ter besparing op de erfbelasting? Bovendien moet de aangifte vijf maanden na overlijden bij de belastingdienst binnen zijn anders wordt er extra belastingrente over de aanslag in rekening gebracht. Alle reden om de aangifte in deskundige handen te geven.

Lees verder →