Contact →

Gratis eerste gesprek!

Stelt u mij de vragen die u heeft over uw vermogen en de vererving daarvan op de manier en het tijdstip die u het beste uitkomen. Wilt u een gesprek bij u thuis, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen. Wij maken dan een afspraak op een dag en tijdstip welke u het beste uitkomt en komen naar u toe. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend. Download onze brochure:

MijnTestamentadvies

Met MijnTestamentadvies speel ik in op de behoefte van mensen om hun testament te willen begrijpen.

 

In mijn dagelijkse praktijk vertellen de mensen die naar mij toe komen, dat zij zich zorgen maken. Zij weten niet wat er gebeurt na overlijden omdat zij niet begrijpen wat er in hun testament staat. Dat geeft veel onzekerheid en dat leidt tot zorgen; velen geven aan er zelfs wakker van te liggen. Ook het bijwonen van presentaties en lezingen en een eerste gesprek met de notaris geeft hen niet voldoende informatie en het gevoel dat het goed geregeld is. Door mijn advisering neem ik die onrust geheel weg.

 

Het gevoel van onrust wordt nog eens versterkt doordat de huidige langstlevende testamenten vaak worden voorzien van zogenaamde “fiscale instrumenten” zoals een rentevergoeding en een op- of afvullegaat. Deze zijn bedoeld om op de erfbelasting te kunnen besparen. Dit maakt het testament voor u nog onduidelijker. Maar wie helpt u om dit duidelijk te krijgen? En hoe?

 

Ik wil hiermee overigens niet zeggen dat een dergelijk testament niet goed is. In tegendeel zelfs, maar ik wil aangeven dat er meer uitleg met een cijfermatige uitwerking nodig is van de toekomstige vererving van uw vermogen, zodat u begrijpt wat u heeft geregeld en zodat u de meest optimale besparing op de erfbelasting kunt behalen. U heeft immers niet voor niets geïnvesteerd in dergelijke testamenten. De uitgebreidere uitleg met cijfermatige uitwerking krijgt u niet standaard van de notaris. En daar begint mijn dienstverlening.

 

Erfbelasting wordt door veel mensen als een onrechtvaardige belasting beschouwd en niemand wil daarom teveel erfbelasting betalen. Daarop besparen is ook mogelijk, maar dat gebeurt niet vanzelf nadat u testamenten heeft opgesteld. Want wanneer het testament niet wordt uitgevoerd, dat wil zeggen zolang u leeft, bespaart u met uw testament niet op de erfbelasting. En hoe ouder u samen wordt des te kleiner wordt de besparingsmogelijkheid.

Natuurlijk hopen we dat u samen heel oud wordt. En in dat geval kunt u toch op de erfbelasting besparen. Dat kan dan niet met uw testament maar bijvoorbeeld door schenken. Schenken kan op veel manieren maar daaraan zijn ook voorwaarden aan verbonden en er zitten fiscale en financiële haken en ogen aan. Daarom is het niet alleen belangrijk dat schenken bij uw wensen en uw situatie past maar ook dat u hierdoor niet meer schenk- of inkomstenbelasting betaalt dan de toekomstige erfbelasting. De kosten mogen natuurlijk niet hoger worden dan de baten.

 

Verder is het belangrijk om ook de gevolgen van een onverhoopte opname in een zorginstelling in kaart te brengen. Immers daardoor moet een hoge eigen zorgbijdrage worden betaald, welke kan worden verlaagd door uw vermogen eerder te schenken aan de kinderen. De toekomstige erfbelasting, de invloed daarop van de fiscale instrumenten uit uw testament, het tijdstip waarop uw testament is of wordt uitgevoerd, schenken, een eventuele zorgbijdrage, kortom al deze onderwerpen houden verband met elkaar en hebben invloed op de hoogte van de toekomstige erfbelasting. Maar hoe weten we nu hoeveel we kunnen besparen op de erfbelasting? Dan zullen we toch eerst moeten berekenen hoe hoog deze naar verwachting is.

 

Ik bereken voor u hoe hoog de toekomstige erfbelasting is, ik controleer of u voldoende kunt besparen met de huidige regelingen die u heeft getroffen (geen testament, of een “oud” of nieuw en/of combinatie en/of tweetraps testament), ik adviseer u hoe u kunt besparen op de erfbelasting én ik blijf aanwezig om op terug te vallen zodat uw planning kan worden bijgesteld wanneer er iets in uw situatie is veranderd. Ook help ik u wanneer het nodig is om nieuwe testamenten op te stellen. Hoe ik dit precies doe kunt u lezen op MijnTestamentadvies.

 

U ziet dat het belangrijk is om op enig moment te gaan rekenen. Zodat u weet hoe hoog de toekomstige erfbelasting is en wat u daaraan – en ook al tijdens leven – kunt doen om deze te verlagen. Rekeninghoudend met alle scenario’s, dus niet alleen ingeval van een onverhoopt overlijden van één van u beiden, maar ook wanneer uw testamenten pas gebruikt worden op hoge leeftijd. Met voor die situatie een schenkingsplan achter de hand, ook wanneer schenken nodig is om een hoge zorgbijdrage te verlagen. Een Levenstestament (of algehele notariële volmacht) is voor die situatie erg belangrijk zodat wanneer u dat zelf niet meer kunt, deze schenkingen door uw partner of uw kinderen kunnen worden gedaan.

 

Na een eerste overlijden van één van de partners moet Aangifte worden gedaan voor de erfbelasting. In de Erfbelastingaangifte moeten de fiscale instrumenten uit het testament worden gekozen én aangegeven. Dat komt heel nauw, zie ook mijn rekenvoorbeeld. Hiervoor is brede kennis nodig van het erfrecht en de fiscale wetgeving en moet ook uw planning worden meegenomen, of opgestart. Ook dan ben ik er natuurlijk weer voor u. En om uw erfbelastingbesparing niet geheel teniet te doen, is het ook belangrijk dat u hiervoor geen hoge kosten hoeft te maken. Want u heeft immers al geïnvesteerd in deze vaak duurdere testamenten. Omdat ik al van uw situatie op de hoogte ben en dagelijks bezig ben met deze materie kan ik dit ook voor een vaste prijs doen, welke heel veel lager is dan de uurtarieven die hiervoor in de advieswereld berekend worden.

 

Testament voor alleenstaanden

Uiteraard geef ik ook advies aan alleenstaande mensen; bij het opstellen van een testament zijn dan weer andere zaken belangrijk en kan er in het algemeen ook niet zo op de erfbelasting worden bespaard als met langstlevende testamenten voor echtparen. Toch zijn er nog veel zaken waaraan men niet zo snel denkt welke heel belangrijk zijn.

 

Testamentadvies voor jonge gezinnen

En ook voor jonge(re) mensen is het opstellen van testamenten erg belangrijk maar is een planning ter besparing van de toekomstige erfbelasting minder belangrijk; immers hun (financiële) situatie wijzigt nog door werk, wonen en het krijgen van kinderen. Voor hen is het vaak belangrijker dat zij goede op elkaar afgestemde regelingen treffen, zoals een samenlevingscontract (samenwonen) en regelingen ter bescherming van hun minderjarige kinderen. Ook hierbij kan ik van dienst zijn en kan de benodigde akten, zoals samenlevingscontract en testamenten zodanig voorbereiden dat deze alleen nog maar getekend hoeven te worden bij de notaris.

 

Testamentadvies voor samengestelde gezinnen

Wanneer beide partners eigen kinderen hebben en zij gaan bijvoorbeeld samenwonen in de woning welke al eigendom was van de andere partner, dan is echt maatwerk vereist! Zie ook: Een nieuwe relatie en samen een nieuwe woning kopen; let op! Want iedere relatievorm heeft weer andere erfrechtelijke, fiscale en financiële consequenties. In deze advisering gaat veel tijd zitten, simpelweg omdat het erg ingewikkeld is om alles zo goed als mogelijk op elkaar af te stemmen. Ook hiervoor hanteer ik een vast tarief, ongeacht het aantal uren dat ik eraan besteed. En ik begeleidt het notaristraject natuurlijk ook.

 

Testamentadvies voor ondernemers

Voor ondernemers is het op twee fronten belangrijk om goede testamenten te maken. Zij laten immers niet alleen hun naasten, maar ook hun bedrijf en eventuele mede vennoot achter. Daarbij spelen ook zaken als een Vof akte, statuten van de B.V. een grote rol. Alles moet goed op elkaar zijn afgestemd, op zowel financieel, fiscaal, juridisch en testamentair gebied. Niet iedere adviseur heeft al deze kennis in huis en kan al deze vakgebieden voor u overzien en u dus compleet adviseren. Ook hier is Estate Planning onontbeerlijk. Net als kennis van het agrarisch recht wanneer het om uw boerenbedrijf gaat. Mijn bedrijfstak SuccesseInBedrijf is hierop geheel ingericht, dus ook wanneer u ondernemer bent kan ik u geheel van dienst zijn.

De werkwijze van MijnTestamentadvies

Met MijnTestamentadvies geef ik u antwoord op al uw vragen over uw vermogen en de vererving daarvan. Voor een vaste lage prijs ontvangt u een uitgebreid advies ofwel planning waarin alle praktische, financiële, fiscale en juridische aspecten welke spelen bij de overgang van uw vermogen bij leven en na overlijden in kaart worden gebracht. Daardoor krijgt u inzicht in hoe de vererving van uw vermogen uitwerkt en kunt u, indien nodig, nog zaken veranderen en/of aanpassen. Uit de praktijk blijkt dat men zich hierdoor niet meer ongerust maakt. Alles is immers goed geregeld, u begrijpt hoe uw testament uitwerkt en ik ben er om op terug te vallen wanneer dat nodig is.

 

Dit advies is zo opgesteld dat de notaris daarna alleen nog maar de benodigde akten hoeft op te maken. Hierdoor maakt u geen dubbele advieskosten, u betaalt de notaris alleen voor het opmaken of aanpassen (indien nodig) van de akten. MijnTestamentadvies dient tevens als dossiervorming voor de notaris, waardoor de notaris weet dat alles deskundig en grondig met u is doorgenomen  en daardoor ook korting kan geven op het opstellen van de akten. Daardoor maakt u voor MijnTestamentadvies plus de notariële akten niet meer kosten dan wanneer u rechtstreeks naar de notaris zou zijn gegaan. Bovendien krijgt u veel meer uitleg en een planning! Het advies is ook zo opgesteld dat het als leidraad dient bij de afwikkeling van uw nalatenschap. Daardoor zijn ook de kosten van de Erfbelastingaangifte lager dan die welke in de advieswereld gehanteerd worden.

 

Ik houd ook de wetgeving voor u in de gaten en bericht u wanneer er iets wijzigt wat van invloed is op uw planning. En vraag ik u om mij te berichten wanneer er iets in uw situatie wijzigt. Zo houden wij samen uw testamentadvies actueel en bent en blijft u er zeker van dat alles goed geregeld is en geregeld blijft.

 

Hier kunt u nog eens nalezen hoe ik werk: MijnTestamentadvies

 

Aangifte Erfbelasting

In de periode heel kort na het overlijden waarin de nabestaanden nog volop in het rouwproces zitten, moeten er keuzes gemaakt worden die in het testament zijn opgenomen om de nalatenschap zo goed, maar ook zo gunstig mogelijk af te wikkelen. Ik doe voor u de Aangifte Erfbelasting en dat betekent dat uw Estate Planning dan begint of wordt aangepast. Want tegelijk met de aangifte Erfbelasting moet gekozen worden hoe het testament het beste uitgevoerd kan worden, rekening houdend met de (financiële) situatie van de langstlevende en ervoor zorgend dat er zo weinig mogelijk erfbelasting betaald wordt. Bovendien kan dan ook, desgewenst, een schenkingsplan gemaakt worden, zodat de erfbelasting ook na het overlijden van de langstlevende zo laag mogelijk, dan wel nihil is.

 

U begrijpt, de Aangifte Erfbelasting is erg belangrijk en kan niet zomaar door iedereen gedaan worden. In de buitenwereld denkt men hier nogal licht over en mede omdat de belastingdienst iedereen verplicht om digitaal aangifte te doen, lijkt dit een routineklus. Immers, men hoeft “alleen maar” de vragenlijst in te vullen en het programma berekent de erfbelasting. Maar het gaat er om wat er wordt ingevuld en daarvoor is gedegen vakkennis nodig! U heeft toch zeker niet voor niets geïnvesteerd in een testament met fiscale instrumenten ter besparing op de erfbelasting? Bovendien moet de aangifte vijf maanden na overlijden bij de belastingdienst binnen zijn anders wordt er extra belastingrente over de aanslag in rekening gebracht. Alle reden om de aangifte in deskundige handen te geven.
lees verder:

 

Over mijzelf

Estate Planning is mijn passie. Ik heb dit vak geleerd bij de bank waar ik 32 jaar heb gewerkt. Tijdens mijn werk heb ik alle notariële Mastervakken aan de Universiteit van Nijmegen behaald en de opleiding tot Estate Planner gevolgd en heb dit vak daar jarenlang met heel veel plezier uitgeoefend.

 

In 2012 heb ik MijnTestamentadvies opgericht en heb inmiddels al veel mensen mogen adviseren. En ik heb inmiddels ook besloten om het kleinschalig te houden zodat ik mijn klanten kan adviseren en bijstaan zoals ik dat zelf wil. Want vertrouwen en een goede dienstverlening en service zijn heilig voor mij en daarin doe ik geen concessies. Uiteraard heb ik een vangnet voor het geval er iets met mij gebeurt, maar ik hoop dat ik nog vele jaren lang met veel plezier kan blijven doen waar mijn hart ligt en dat is mijn klanten helpen bij het uitleggen en/of opstellen van hun testament en Aangifte Erfbelasting. Ik heb er een exclusieve dienstverlening van gemaakt welke niet te vergelijken is met andere aanbieders, niet in werkwijze en zeker ook niet in prijs!

 

Naast testamentadvies geef ik af en toe een gastcollege aan de Fontys, schrijf ik artikelen voor Indicator, heb een dossier geschreven voor ondernemers over eerder met pensioen gaan, geef ik lezingen en fungeer ik als vraagbaak voor accountants- en administratiekantoren. Met SuccessieInbedrijf adviseer ik ondernemers bij de bedrijfsoverdracht en hun Estate Planning. Ook heb ik onlangs een bijdrage mogen leveren aan het boek: “Alles over nalaten” van Erik Beckers zie. Erik geeft boeken uit over o.a. erven en streeft ernaar om dit in zo eenvoudig mogelijke taal te doen, iets wat ik van harte kan onderschrijven. Bijblijven op mijn vakgebied is natuurlijk erg belangrijk, maar dat gaat voor mij geheel automatisch omdat ik – en dat is niet overdreven – altijd en ik bedoel echt altijd! bezig ben met mijn vak. Met zoveel voldoening en plezier je vak mogen uitoefenen gun ik echt iedereen!

 

Mijn missie:

Uit persoonlijke ondervinding weet ik helaas maar al te goed wat ruzie over de erfenis in de familie kan veroorzaken. Het is een van de meest trieste en ingrijpende zaken in een mensenleven en degene die het is overkomen, huilen er, ook al is het jaren geleden, nog steeds om. Het verdriet daarover slijt niet; ruzie om een erfenis vererft echt generaties lang.

 

Helaas blijkt jaarlijks uit onderzoek dat er bij meer dan 50% van de nalatenschappen ruzie ontstaat bij de afwikkeling daarvan. Ik verbaas me er nog steeds over dat niemand de oorzaak legt bij het voortraject. Er worden mediators en advocaten geschoold in het erfrecht, maar dat is allemaal achteraf. Ik weet dat de oorzaak voor een groot deel ligt aan het feit dat er voor het voortraject – het adviestraject- niet voldoende tijd wordt uitgetrokken en mensen na korte tijd al helemaal niet meer snappen wat ze geregeld hebben. Ik verzin dit niet, ik hoor het dagelijks van mijn klanten. Als het aan mij ligt ga ik dit zoveel en zo goed als mogelijk voorkomen. Met MijnTestamentadvies, waar het gevoel voorop staat bij de advisering en waar in eenvoudige taal wordt uitgelegd wat er gebeurt na een overlijden. Op emotioneel, praktisch, juridisch en financieel gebied. Met voldoende gesprekken, zodat u het helemaal begrijpt en eventueel al maatregelen kunt treffen wanneer iets niet naar verwachting uitwerkt. Want u laat toch niet alleen maar geld en goederen na? En dat testament? Dat is en blijft een juridisch document dat bijna niet te lezen is. Maar dat is niet erg, want u hebt MijnTestamentadvies, waarop u en uw nabestaanden altijd kunnen terugvallen. Want Mijntestamentadvies omarmt u voor het leven.

 

Een lieve klant verwoordde het als volgt:

Je denkt mee met de mensen die intens verdrietig zijn en zelf niet meer kunnen nadenken
Dat is meer dan werken voor je geld
Dat is je ziel erin leggen”.

Wie ben ik?→