Contact →

Gratis eerste gesprek!

Stelt u mij de vragen die u heeft over uw vermogen en de vererving daarvan op de manier en het tijdstip die u het beste uitkomen. Wilt u een gesprek bij u thuis, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen. Wij maken dan een afspraak op een dag en tijdstip die u het beste uitkomt en komen naar u toe. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend. ↦ Download onze brochure

MijnTestamentadvies

Met MijnTestamentadvies speel ik in op de behoefte van mensen om hun testament te willen begrijpen.

 

In mijn dagelijkse praktijk vertellen de mensen die naar mij toe komen, dat zij zich zorgen maken. Zij weten niet wat er gebeurt na overlijden en begrijpen ook niet wat er in hun testament staat. Dat geeft veel onzekerheid en dat leidt tot zorgen; velen geven aan er zelfs wakker van te liggen. Ook het bijwonen van presentaties en lezingen en een eerste gesprek met de notaris geeft hen niet voldoende informatie en het gevoel dat het goed geregeld wordt.

 

Ik vind het heel erg belangrijk dat u weet dat testamentadvies anders kan. En in mijn optiek ook anders moet! Mijn missie en dus de missie van MijnTestamentadvies is dat iedereen in Nederland zijn of haar testament begrijpt! En dus moet de manier van adviseren over testamenten drastisch veranderen. Met alle aandacht en dus tijd voor de gesprekken die gevoerd moeten worden om gevoel bij uw testament te krijgen en om zodoende “gedoe” achteraf te voorkomen. Maar ook met een cijfermatige uitwerking, zodat u kunt zien hoeveel erfbelasting er moet worden betaald en hoeveel er kan worden bespaard. Zodat ook wanneer u er niet meer bent, de aangifte Erfbelasting zo wordt gedaan dat er geen of in ieder geval zo weinig mogelijk erfbelasting wordt betaald. Het is daarbij natuurlijk ook belangrijk om aandacht te besteden aan de zorgbijdrage, wanneer er sprake is van opname in een zorginstelling. Ook daarover adviseer ik u alsmede over het opstellen van een notariële volmacht of levenstestament.

 

Desgewenst leg ik mijn advies ook uit aan uw kinderen. Veel ouders en kinderen vinden het prettig om te weten wat er is geregeld en wie hen helpt wanneer er iets met u gebeurt.

 

 

De werkwijze van MijnTestamentadvies

Met MijnTestamentadvies leg ik u in eenvoudige taal uit, zowel mondeling als op papier, wat er gebeurt na uw overlijden. Op emotioneel, praktisch, juridisch en financieel gebied. Zodat u het snapt en eventueel al maatregelen kunt treffen wanneer iets niet naar verwachting uitwerkt.

 

En dat testament? Dat is en blijft een juridisch document dat bijna niet te lezen is. Maar dat is niet erg, want u hebt MijnTestamentadvies, ingebonden in een mooie bewaarmap, waarop u en uw nabestaanden altijd kunnen terugvallen. Samen houden wij het actueel; ik laat u weten wanneer er iets in de wetgeving is veranderd wat van invloed kan zijn op uw advies en situatie. En u houdt mij op de hoogte van wijzigingen. Zo houden wij samen uw advies actueel zodat ook wanneer u er niet meer bent, alles zo wordt afgewikkeld zoals u dat heeft bedoeld. En dat geeft een goed gevoel!

 

Tot slot regel ik voor u ook het notaristraject, zodat u alleen nog maar hoeft te tekenen bij de notaris. Deze geeft bovendien een forse korting, zodat het voor u betaalbaar blijft.

 

De missie van MijnTestamentadvies

Iedereen begrijpt zijn of haar testament.

Uit persoonlijke ondervinding weet ik helaas maar al te goed wat ruzie over de erfenis in de familie kan veroorzaken. Het is een van de meest trieste en ingrijpende zaken in een mensenleven en degene die het is overkomen, huilen er, ook al is het jaren geleden, nog steeds om. Het verdriet daarover slijt niet; ruzie om een erfenis vererft echt generaties lang.

 

Helaas blijkt uit onderzoek dat er bij meer dan 50% van de nalatenschappen ruzie ontstaat bij de afwikkeling daarvan. Ik verbaas me er nog steeds over dat niemand de oorzaak legt bij het voortraject. Er worden mediators en advocaten geschoold in het erfrecht, maar dat is allemaal achteraf. Ik weet dat de oorzaak voor een groot deel ligt aan het feit dat er voor het voortraject – het adviestraject- niet voldoende tijd wordt uitgetrokken en mensen na korte tijd al helemaal niet meer snappen wat ze geregeld hebben. Ik verzin dit niet, ik hoor het dagelijks van mijn klanten. Als het aan mij ligt ga ik dit zoveel en zo goed als mogelijk voorkomen. Met MijnTestamentadvies, waar het gevoel voorop staat bij de advisering en waar in eenvoudige taal wordt uitgelegd wat er gebeurt na een overlijden. Op emotioneel, praktisch, juridisch en financieel gebied. Zodat u het snapt en eventueel al maatregelen kunt treffen wanneer iets niet naar verwachting uitwerkt. Want u laat toch niet alleen maar geld en goederen na? En dat testament? Dat is en blijft een juridisch document dat bijna niet te lezen is. Maar dat is niet erg, want u hebt MijnTestamentadvies, waarop u en uw nabestaanden altijd kunnen terugvallen. Want Mijntestamentadvies omarmt u voor het leven.

 

Een lieve klant verwoordde het als volgt:

Je denkt mee met de mensen die intens verdrietig zijn en zelf niet meer kunnen nadenken
Dat is meer dan werken voor je geld
Dat is je ziel erin leggen”.

Wie ben ik?→

MijnTestamentadvies = Estate Planning

Onder Estate Planning versta ik het zorgen voor uw vermogen, zowel bij leven als na overlijden én besparen op de erfbelasting.

 

Alle financiële en fiscaal/juridische aspecten van uw vermogen worden in kaart gebracht. Zijn deze nog actueel, dus op de wetgeving afgestemd, zijn ze op elkaar afgestemd en zijn ze nog naar uw wens?
Met Estate Planning wordt op al deze vragen antwoord gegeven en wordt u geadviseerd. Dit alles om te voorkomen dat uzelf tijdens leven en na uw overlijden uw erfgenamen, voor onverwachte verrassingen komen te staan en ook nog eens té veel erfbelasting moeten betalen. Tegelijk met het invullen van de Aangifte Erfbelasting worden de keuzes aangegeven die de langstlevende moet maken. Dan moet dat lastig leesbare en ingewikkelde testament worden uitgevoerd. Wilt u geen erfbelasting betalen na het eerste overlijden? Dat kan. Maar dan is het wel belangrijk dat er ook gekeken wordt naar de erfbelasting na het overlijden van de langstlevende. Want wanneer er niets wordt gedaan is die daardoor hoger. Kortom een goede planning is nodig, ook na het eerste overlijden.  Kijkt u ook maar eens naar het rekenvoorbeeld.

 

MijnTestamentadvies = hulp bij de aangifte Erfbelasting

 

In de periode heel kort na het overlijden waarin de nabestaanden nog volop in het rouwproces zitten, moeten er keuzes gemaakt worden die in het testament zijn opgenomen om de nalatenschap zo goed, maar ook zo gunstig mogelijk af te wikkelen. MijnTestament doet voor u de aangifte Erfbelasting en dat betekent dat uw Estate Planning dan begint. Want tegelijk met de aangifte Erfbelasting moet gekozen worden hoe het testament het beste uitgevoerd kan worden, rekening houdend met de (financiële) situatie van de langstlevende en ervoor zorgend dat er zo weinig mogelijk erfbelasting betaald wordt. Bovendien kan dan ook, desgewenst, een schenkingsplan gemaakt worden, zodat de erfbelasting ook na het overlijden van de langstlevende zo laag mogelijk, dan wel nihil is.

 

U begrijpt, de aangifte Erfbelasting is erg belangrijk en kan niet zomaar door iedereen gedaan worden. In de buitenwereld denkt men hier nogal licht over en omdat de belastingdienst iedereen verplicht om digitaal aangifte te doen, lijkt dit een routineklus. Immers, men hoeft “alleen maar” de vragenlijst in te vullen en het programma berekent de erfbelasting. Maar het gaat er om wat er wordt ingevuld en daarvoor is gedegen vakkennis nodig! Bovendien moet de aangifte vijf maanden na overlijden bij de belastingdienst binnen zijn anders wordt er extra belastingrente over de aanslag in rekening gebracht. Alle reden om de aangifte in deskundige handen te geven.

Lees verder →