Wie ik ben

Mijn naam is Annet Kuys en ik heb in 2012 MijnTestamentadvies opgericht. MijnTestamentadvies is gebaseerd op Estate Planning. Ik vind dat namelijk voor iedereen belangrijk ongeacht de grootte van het vermogen. Estate Planning is het zo voordelig mogelijk laten overgaan van het vermogen na overlijden, dus erfbelastingbesparing, maar vormt ook de basis voor (schenkings) adviezen over het vermogen tijdens leven.

Ervaring en opleiding:

Ik heb 32 jaar bij een bank gewerkt waar ik diverse opleidingen heb gevolgd en natuurlijk heel veel ervaring heb opgedaan. Ik heb op veel verschillende afdelingen gewerkt zodat ik een zeer breed beeld heb gekregen. Ik ben onder andere hypotheekadviseur geweest en heb als productmanager hypotheken gewerkt. Toen de bank, als eerste bank in Nederland, met Estate Planning begon, wist ik het meteen. Dit is mijn vak! Ik heb de notariële mastervakken aan de Universiteit in Nijmegen gevolgd, en ook de opleiding tot Estate Planner en ben vele jaren als Estate Planner werkzaam geweest bij een bank. Daarnaast heb ik mij bekwaamd als agrarisch adviseur vermogensplanning in agrarische bedrijfsoverdrachten. Ook deze advisering doe ik op basis van Estate Planning.

Ik ben voor mij zelf begonnen omdat ik vind dat advisering over testamenten anders moet. Ik heb SuccessieInBedrijf opgericht voor de Estate Planning van (agrarische) ondernemers en twee jaar later MijnTestamentadvies voor de particuliere klant. Verder schrijf ik artikelen voor Indicator en heb ik voor hen ook een pensioendossier voor ondernemers geschreven. Daarnaast heb ik meegeschreven aan het boek Alles over Nalaten van Erik Beckers en ben ik af en toe gastdocente aan de Fontys. Verder ben ik ook regelmatig vraagbaak voor notaris- en accountantskantoren.

Ik vind het heel erg belangrijk dat ook u weet dat testamentadvies anders kan. En in mijn optiek ook anders moet!

Mijn missie, en dus de missie van MijnTestamentadvies is dat iedereen in Nederland zijn of haar testament begrijpt en er een goed ofwel gerust gevoel bij heeft en houdt! En dus moet de manier van adviseren over testamenten drastisch veranderen. Met alle aandacht en dus tijd voor de gesprekken die gevoerd moeten worden om uw testament persoonlijk te maken en om zodoende “gedoe” achteraf te voorkomen.

En met een uitleg over hoeveel erfbelasting er na een overlijden moet worden betaald. Maar ook wat er op praktisch gebied allemaal geregeld moet worden. Bijvoorbeeld, is het de bedoeling dat de erfgenamen samen uw nalatenschap afwikkelen? Of is het beter dat iemand dat anders doet? Kunnen alle kinderen goed met elkaar opschieten, of is het verstandiger dat een van de kinderen de nalatenschap afwikkelt? Pas wanneer we dat allemaal weten kunnen we de vraag beantwoorden of u maatregelen moet treffen. Dat geldt ook voor die hoge eigen zorgbijdrage, waardoor u misschien uw huis moet “opeten”. Is dat wel zo? Dat weten we alleen als we het uitrekenen. Pas wanneer we dit allemaal hebben berekend, kunnen we besluiten of u zou “moeten” gaan schenken. En op welke manier dat het beste kan.

Neem dus geen genoegen met alleen een – voor u onbegrijpelijk (concept) testament – na uw bespreking met de notaris maar vraag ook om een berekening van de erfbelasting.

MijnTestamentadvies houdt in de eerste plaats rekening met de emotie en de praktische zaken die na het overlijden tevoorschijn komen. Juist in een tijd waarin het gemis heel pijnlijk begint door te dringen en wanneer het rouwproces net is begonnen, moeten er zaken geregeld worden. Ook zijn er formaliteiten die binnen een bepaalde termijn geregeld moeten zijn, bijvoorbeeld de aangifte Erfbelasting. Er moeten dan keuzes gemaakt worden voor de beste uitvoering van het testament. En dat het daarbij lang niet altijd goed gaat, dat is uit onderzoek gebleken.

Want uit onderzoek is gebleken dat bij 60% van de nalatenschappen ruzie ontstaat bij de afwikkeling.

Ik vind dat niet raar. Al mijn klanten geven aan dat zij niet begrijpen wat er in hun testament staat. Daarom weten zij ook niet hoe dit uitwerkt na hun overlijden. En dat geeft een onrustig en bezorgd gevoel. Bovendien kun je, wanneer je niet weet wat er precies gebeurt na overlijden, ook geen verbeteringen en veranderingen tijdens leven aanbrengen. En hier gaat het dus al mis, want een goede voorbereiding vormt de basis voor een goede afwikkeling.

Waarom de afwikkeling bij zoveel nalatenschappen fout gaat leg ik hierna uit en gelukkig is dit onlangs nog eens bevestigd door mr. Jan Hein Lieber senior raadsheer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In een interview in het Notariaat Magazine van oktober 2021 zei hij hierover, ik citeer:

‘De notaris doet eigenlijk iets merkwaardigs’, zegt raadsheer Jan Hein Lieber In Notariaat Magazine. ‘Hij schrijft in vaktaal op wat ze hem hebben gevraagd. Daarna legt hij het bij het passeren van de akte weer in begrijpelijke taal uit. Het zijn twee vertaalslagen achter elkaar. Wat overblijft, is de akte. Dat begrijpelijke verhaal aan het begin en het einde staat nergens op papier”.
Vervolg citaat: De akte wordt in een procedure bij de rechter ingebracht. Vaak hebben mensen geen flauw idee wat er staat. Ze leggen met hulp van een advocaat de akte uit op een manier die hen goed dunkt. Het helpt als de notaris in de akte opschrijft wat mensen in hun eigen bewoordingen zeggen. Al is het maar een inleiding in een akte. Dat voorkomt ambiguïteit (dat wil zeggen dat een tekst voor meerdere uitleg vatbaar is). Voor een rechter is het fijn als notariële akten eenvoudig en duidelijk zijn’
. Einde citaat.

Dit is nu precies wat ik niet alleen al jarenlang beweer maar ook geregeld tegenkom in de praktijk en waarop ik mijn werkwijze heb aangepast!

Uw dierbaren herkennen u ook niet in dit standaard document. Dat is heel erg jammer want dit kan juist helpen om uw nalatenschap in goede harmonie af te wikkelen. Ik houd hiermee al rekening bij uw advisering. Dat betekent dat ik voldoende gesprekken met u en desgewenst uw kinderen heb om te achterhalen en duidelijk te maken wat van belang is. En zodat wanneer er problemen worden verwacht, wij deze samen al tijdens leven kunnen voorkomen of zelfs herstellen.

Want wanneer uw testament openvalt en er zijn zaken niet duidelijk, dan leidt dit tot extra verdriet, onduidelijkheid en zelfs ruzie. Wanneer uw erfgenamen kunnen terugvallen op een persoonlijk advies, waarin zij uw wensen in uw eigen woorden terugvinden en er al is geanticipeerd op eventuele problemen, dan zullen uw dierbaren zich hierdoor niet alleen getroost voelen, maar zich hierbij ook sneller neerleggen. Zij kunnen dan terugkijken op een mooie afwikkeling van uw nalatenschap en hun herinneringen zijn niet besmeurd met het gedoe dat eventueel is ontstaan.

Wilt u ook een persoonlijk testament? Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Want ook het notaristraject begeleid ik. En de notaris geeft korting, omdat het werk al voor een heel groot deel is gedaan. In totaal bent u dan niet eens duurder uit dan dat u rechtstreeks naar de notaris zou zijn gegaan. Aan u de afweging!

Ik heb na bijna 15 jaar met hart en ziel werken een prachtige dienstverlening ontwikkeld en heb inmiddels al veel tevreden en zorgeloze klanten. Ik ben er ook weer voor hen wanneer zij mij nodig hebben, bijvoorbeeld met een vraag over schenken, de hypotheek of verzekering. Maar zeker ook na overlijden, of na opname in een zorginstelling. Want immers dan is het nodig om de zorgvuldig opgestelde akten te gaan gebruiken ofwel te gaan inzetten voor de besparing op de erfbelasting en/of de zorgbijdrage.

Wilt u kennismaken met mij en MijnTestamentadvies? Neemt u gerust contact op dan maken wij een afspraak. 

Scroll naar boven