Mijn naam is Annet Kuys en ik heb in 2012 MijnTestamentadvies opgericht. MijnTestamentadvies is gebaseerd op Estate Planning. Ik vind dat namelijk voor iedereen belangrijk ongeacht de grootte van het vermogen. Estate Planning is het zo voordelig mogelijk laten overgaan van het vermogen na overlijden, dus erfbelastingbesparing, maar vormt ook de basis voor (schenkings) adviezen over het vermogen tijdens leven.

Mijn vak heet dus Estate Planning. Dat is een ander woord voor adviseren over vermogensoverheveling tijdens leven en na overlijden, waarbij niet alleen de juridische, de financiële en de fiscale aspecten worden betrokken, maar waarbij ik zeker ook de emotionele kant begeleid. Misschien denkt u niet meteen aan deze emotionele aspecten, maar gelooft u mij maar, die spelen wel degelijk mee.

Ervaring en opleiding:

Ik heb 32 jaar bij een bank gewerkt waar ik diverse opleidingen heb gevolgd en natuurlijk heel veel ervaring heb opgedaan. Ik heb op veel verschillende afdelingen gewerkt zodat ik een zeer breed beeld heb gekregen. Ik ben onder andere hypotheekadviseur geweest en heb als productmanager hypotheken gewerkt. Toen de bank, als eerste bank in Nederland, met Estate Planning begon, wist ik het meteen. Dit is mijn vak! Ik heb de notariële mastervakken aan de Universiteit in Nijmegen gevolgd, en ook de opleiding tot Estate Planner en ben vele jaren als Estate Planner werkzaam geweest bij een bank. Daarnaast heb ik mij bekwaamd als agrarisch adviseur vermogensplanning in agrarische bedrijfsoverdrachten. Ook deze advisering doe ik op basis van Estate Planning.

Ik ben 10 jaar geleden voor mij zelf begonnen. Omdat ik vind dat advisering anders moet. Ik heb SuccessieInBedrijf opgericht voor de Estate Planning van (agrarische) ondernemers en twee jaar later MijnTestamentadvies voor de particuliere klant. Verder schrijf ik artikelen voor Indicator en heb ik voor hen ook een pensioendossier voor ondernemers geschreven. Ik ben af en toe gast docente aan de Fontys en ben ook vraagbaak voor notaris- en accountskantoren.

Ik vind het heel erg belangrijk dat ook u weet dat testamentadvies anders kan. En in mijn optiek ook anders moet!

Mijn missie, en dus de missie van MijnTestamentadvies is dat iedereen in Nederland zijn of haar testament begrijpt en er een goed ofwel gerust gevoel bij heeft en houdt! En dus moet de manier van adviseren over testamenten drastisch veranderen. Met alle aandacht en dus tijd voor de gesprekken die gevoerd moeten worden om uw testament persoonlijk te maken en om zodoende “gedoe” achteraf te voorkomen.

En met vooral een schriftelijke uitwerking van wat er nu precies gebeurt na een overlijden. Hoeveel erfbelasting moet er dan betaald worden? Maar ook op praktisch gebied. Bijvoorbeeld, is het de bedoeling dat de erfgenamen samen uw nalatenschap afwikkelen? Of is het beter dat iemand dat anders doet? Pas wanneer we dat weten kunnen we de vraag beantwoorden of u maatregelen moet treffen. Dat geldt ook voor die hoge eigen zorgbijdrage, waardoor u uw huis moet opeten. Is dat wel zo? Dat weten we alleen als we het uitrekenen. Pas wanneer we dit allemaal hebben berekend, kunnen we besluiten of u aanvullend “moet” schenken. En op welke manier dat het beste kan. Bovendien vormt het advies de basis voor de verdere beslissingen over uw vermogen.

Neem dus geen genoegen met alleen een – voor u onbegrijpelijk (concept) testament – na uw bespreking met de notaris maar vraag om een berekening en schriftelijke uitwerking van uw situatie.

MijnTestamentadvies houdt in de eerste plaats rekening met de emotie en de praktische zaken die na het overlijden tevoorschijn komen. Juist in een tijd waarin het gemis heel pijnlijk begint door te dringen en wanneer het rouwproces net is begonnen, moeten er zaken geregeld worden. Ook zijn er formaliteiten die binnen een bepaalde termijn geregeld moeten zijn, bijvoorbeeld de aangifte Erfbelasting. Er moeten dan keuzes gemaakt worden voor de beste uitvoering van het testament. En dat het daarbij lang niet altijd goed gaat, dat is uit onderzoek gebleken.

Want uit onderzoek is gebleken dat bij 60% van de nalatenschappen ruzie ontstaat bij de afwikkeling.

Ik vind dat niet raar. Al mijn klanten geven aan dat zij niet begrijpen wat er in hun testament staat. Daarom weten zij ook niet hoe dit uitwerkt na hun overlijden. En dat geeft een onrustig en bezorgd gevoel. Bovendien kun je, wanneer je niet weet wat er precies gebeurt na overlijden, ook geen verbeteringen en veranderingen tijdens leven aanbrengen. En hier gaat het dus al mis, want een goede voorbereiding vormt de basis voor een goede afwikkeling. Waarom de afwikkeling bij zoveel nalatenschappen fout gaat leg ik hierna uit.

Wanneer een testament wordt opgemaakt gaat daar een gesprek op het notariskantoor aan vooraf. Er wordt weliswaar een notitie gemaakt, maar er volgt geen uitgebreide schriftelijke uitwerking en berekening van uw situatie na overlijden. Er wordt een concept testament gemaakt, dat wordt gevuld met clausules aan de hand van kant en klare tekstblokken. Vaak wordt dat pas later gedaan en het gesprek dat met u is gevoerd is in het geheugen van de (kandidaat) notaris naar de achtergrond gedrongen. En dat is ook logisch want de (kandidaat) notaris heeft meer klanten. Maar met behulp van die tekstblokken wordt één en ander weer duidelijker voor hem of haar. En het is een psychologisch gegeven; uw wensen worden gevormd naar die tekstblokken en niet andersom. Kortom: uw testament kan daardoor nooit persoonlijk zijn!

Bovendien kan zelfs de beste adviseur niet alles na 1 -al dan niet- kort gesprek, zonder schriftelijke uitwerking van uw situatie, in één keer overzien. Niet emotioneel, niet financieel, niet fiscaal en soms zelfs ook niet juridisch. Met dat standaard tekstblokken testament als gevolg. Vervolgens krijgt u dit thuisgestuurd en gaat u naar het notariskantoor om uw testamenten te laten passeren. De (kandidaat) notaris legt het nog een keer uit en het is u misschien op dat moment wel duidelijk, maar is het dat na een maand nog?

Uw dierbaren herkennen u ook niet in dit standaard document. Dat is heel erg jammer want dit kan juist helpen om uw nalatenschap in goede harmonie af te wikkelen. Ik houd hiermee al rekening bij uw advisering. Dat betekent dat ik voldoende gesprekken met u en desgewenst uw kinderen heb om te achterhalen en duidelijk te maken wat van belang is. En zodat wanneer er problemen worden verwacht, wij deze samen al tijdens leven kunnen voorkomen of zelfs herstellen.

Want wanneer uw testament openvalt en er zijn zaken niet duidelijk, dan leidt dit tot extra verdriet, onduidelijkheid en zelfs ruzie. Wanneer uw erfgenamen kunnen terugvallen op een persoonlijk advies, waarin zij uw wensen in uw eigen woorden terugvinden en er al is geanticipeerd op eventuele problemen, dan zullen uw dierbaren zich hierdoor niet alleen getroost voelen, maar zich hierbij ook sneller neerleggen. Zij kunnen dan terugkijken op een mooie afwikkeling van uw nalatenschap en hun herinneringen zijn niet besmeurd met het gedoe dat eventueel is ontstaan.

Wilt u ook een persoonlijk testament? Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Want ook het notaristraject begeleid ik. En de notaris geeft korting, omdat het werk al voor een heel groot deel is gedaan. In totaal bent u dan niet veel duurder uit dan dat u rechtstreeks naar de notaris zou zijn gegaan. Aan u de afweging!

Ik heb na 10 jaar hard werken een prachtige dienstverlening ontwikkeld en heb  inmiddels al veel tevreden en zorgeloze klanten. Zij helpen mij om mijn missie te verspreiden! Ik hoop dat u dat ook wilt doen! MijnTestamentadvies, een advies, een naslagwerk en een leidraad na overlijden in één. Voor een vaste lage prijs, ongeacht het aantal uren dat ik eraan besteed. Met service aan huis! Samen zorgen wij voor later.

Wilt u kennismaken met mij en MijnTestamentadvies? Neemt u gerust contact op dan maken wij een afspraak.