Dingen die uit onzekerheid en verdriet tegen elkaar zijn gezegd draai je niet zomaar terug. Ruzie bij de afwikkeling van een nalatenschap vererft ook en generaties lang!

Regelmatig wordt mijn hulp gevraagd bij de afwikkeling van een nalatenschap. En soms hebben de erfgenamen – helaas – al woorden met elkaar gehad en wil men niet meer met elkaar praten. En dat is erg, dat is echt heel erg.
Strijd ontstaat doordat het niet duidelijk is. En doordat men daardoor bij zij zijn of haar eigen adviseur gaat informeren over zijn of haar positie: “wat zijn mijn rechten”?. Het helpt dan absoluut niet dat de adviseur een standaard algemeen antwoord geeft en de diverse adviseurs ook nog onderling van mening verschillen.
Daardoor wordt de onduidelijkheid en strijd alleen maar groter. Een nalatenschap is namelijk nooit standaard en zeker niet wanneer een ouder al eerder is overleden en een nieuwe partner heeft welke ook kinderen heeft. Dan is het echt ingewikkeld en moet worden uitgezocht hoe hoog de nalatenschap is van de overleden ouder en of er een testament was. En zo ja, wat er in dat testament stond.
De aangifte Erfbelasting die destijds is gedaan moet erbij worden gehaald. En pas dan kan worden aangegeven hoe het zit en pas dan kan ieders recht worden bepaald. Dit is een vak apart en vergt een aparte aanpak en kan er dus zomaar niet even worden bijgedaan. En de uitkomst blijkt altijd een heel andere uitkomst dan waarvan men was uitgegaan.
Maar het kwaad en het leed is dan al geschied. Dingen die uit onzekerheid en verdriet tegen elkaar zijn gezegd draai je niet zomaar terug.
Ruzie bij de afwikkeling van een nalatenschap vererft ook en generaties lang! Dit is te voorkomen door van te voren de gevolgen van een overlijden uitgelegd en uitgewerkt te krijgen. Zodat het duidelijk is en zodat er tijdens leven al maatregelen getroffen kunnen worden om ruzie achteraf te voorkomen.
Dit aspect vind ik net zo belangrijk zo niet belangrijker dan de erfbelasting besparing. Met MijnTestamentadvies adviseer ik over echt alle aspecten bij de overgang van uw vermogen. En ben ik er ook wanneer het testament moet worden uitgevoerd.
Scroll naar boven