Euthanasie in geval van dementie

Ook euthanasie in geval van vergevorderde dementie

Vandaag, 21 april 2020, is door de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over euthanasie bij (vergevorderde) dementie.

Wat speelde er? Een mevrouw had in een schriftelijke verklaring vastgelegd dat zij niet meer wilde leven als zij ernstig dement zou worden en was opgenomen in een zorginstelling. De huisarts verleende euthanasie en werd door het OM vervolgd.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een arts gevolg mag geven aan een schriftelijk verzoek tot het verlenen van euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie. Maar in zo’n situatie moet wel worden voldaan aan alle eisen die de wet met betrekking tot euthanasie stelt, waaronder de eis dat sprake van is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. De arts is dan niet strafbaar.

Hoe leg je dit vast?

Een dergelijke “wens” schriftelijk vastleggen is dus heel erg belangrijk. Dit kan worden gedaan bij de huisarts; het is namelijk ook heel erg belangrijk dat de huisarts hoort hoe je hierover denkt en je ook de juiste vragen kan stellen om tot een correcte schriftelijke vastlegging te komen. Dit wordt ook opgenomen in je medisch patiëntendossier, zodat je zeker weet dat het goed en zeker is vastgelegd.

Daarnaast is het opstellen van een notariële volmacht ofwel levenstestament ook belangrijk. Hierin machtig je namelijk iemand anders om voor jou, wanneer je dat zelf niet meer kunt, naast het regelen van praktische en financiële zaken, ook je medisch patiëntendossier te raadplegen, zodat je wensen ook gezien en uitgevoerd kunnen worden.

Scroll naar boven