Begrijpt u ook niet wat er in uw testament staat?

Met MijnTestamentadvies voorzie ik in de behoefte van mensen om hun testament te willen begrijpen.

In mijn dagelijkse praktijk vertellen mensen die mijn hulp vragen dat zij zich zorgen maken. Zij weten niet wat er gebeurt na overlijden omdat zij niet begrijpen wat er in hun testament staat. Dat geeft veel onzekerheid en dat leidt tot zorgen; velen geven aan er zelfs wakker van te liggen. Ook het bijwonen van presentaties en lezingen en een eerste gesprek met de notaris geeft hen niet voldoende informatie en het gevoel dat het goed geregeld is. Door mijn advisering neem ik die onrust geheel weg.

De onrust wordt versterkt doordat de huidige langstlevende testamenten worden voorzien van zogenaamde fiscale instrumenten” zoals een rentevergoeding en een op- of afvullegaat. Met deze instrumenten kan op de erfbelasting worden bespaard. Dit maakt het testament voor u nog onduidelijker. Maar wie helpt u om dit duidelijk te krijgen? En hoe?

Ik wil hiermee niet zeggen dat een dergelijk testament niet goed is. In tegendeel zelfs, maar ik wil aangeven dat er meer uitleg en een cijfermatige uitwerking nodig is van de toekomstige vererving van uw vermogen, zodat u begrijpt wat u heeft geregeld en zodat u de meest optimale besparing op de erfbelasting kunt behalen. U heeft immers niet voor niets geïnvesteerd in dergelijke testamenten. De uitgebreidere uitleg met cijfermatige uitwerking krijgt u niet standaard van de notaris. En daar begint mijn dienstverlening. Ik verzorg uw Estate Planning en daarna begeleid ik u bij het opstellen van uw testament maar alleen als dat nodig is. Ook “oude” testamenten kunnen namelijk nog steeds aan uw wensen voldoen. Maar dat weten we pas wanneer de erfbelasting voor uw situatie is uitgerekend.

Nu is het zo dat er inmiddels heel veel commerciële partijen zijn welke zich ook met testamentadvies bezighouden. Dat is natuurlijk helemaal prima, maar alleen wanneer zij daadwerkelijk ter zake deskundig zijn en vanuit kennis en ervaring alle erfrechtelijke en fiscale aspecten kunnen overzien. En dat is zeker niet vanzelfsprekend. Om dit vak daadwerkelijk helemaal onder de knie te krijgen is jarenlange studie en praktijkervaring nodig. Een adviseur aan huis met een lijstje waarop algemeenheden staan die u in uw testament “moet” opnemen voldoet hieraan niet. Dus vraag door over de opleiding van de adviseur die u inschakelt. En mocht u twijfelen, dan kunt u echt beter rechtstreeks naar een notaris gaan. Ik schrijf dit natuurlijk niet zomaar, u kunt hier bij Wie ik ben over mijn kennis en ervaring lezen.

Erfbelasting wordt door veel mensen als een onrechtvaardige belasting beschouwd en niemand wil daarom teveel erfbelasting betalen. Daarop besparen is ook mogelijk, maar dat gebeurt niet vanzelf nadat u testamenten heeft opgesteld. Want wanneer het testament niet wordt uitgevoerd, dat wil zeggen zolang u leeft, bespaart u met uw testament niet op de erfbelasting. Hoe ouder u samen wordt des te kleiner wordt de besparingsmogelijkheid.

Natuurlijk hopen we dat u samen heel oud wordt. En in dat geval kunt u toch op de erfbelasting besparen. Dat kan dan niet met uw testament maar bijvoorbeeld door schenken. Schenken kan op veel manieren maar daaraan zijn ook voorwaarden verbonden en er zitten fiscale en financiële haken en ogen aan. Daarom is het niet alleen belangrijk dat schenken bij uw wensen en uw situatie past maar ook dat u hierdoor niet meer schenk- of inkomstenbelasting betaalt dan de toekomstige erfbelasting. De kosten mogen natuurlijk niet hoger worden dan de baten.

Verder is het belangrijk om ook de gevolgen van een onverhoopte opname in een zorginstelling in kaart te brengen. Immers daardoor moet een hoge eigen zorgbijdrage worden betaald, welke kan worden verlaagd door uw vermogen eerder te schenken aan de kinderen. De toekomstige erfbelasting, de invloed daarop van de fiscale instrumenten uit uw testament, het tijdstip waarop uw testament is of wordt uitgevoerd, schenken, een eventuele zorgbijdrage, kortom al deze onderwerpen houden verband met elkaar en hebben invloed op de hoogte van de toekomstige erfbelasting. Maar hoe weten we nu hoeveel we kunnen besparen op de erfbelasting? Dan zullen we toch eerst moeten berekenen hoe hoog deze naar verwachting is.

Ik bereken voor u hoe hoog de toekomstige erfbelasting is, ik controleer of u voldoende kunt besparen met de huidige regelingen die u heeft getroffen (geen testament, of een “oud” of nieuw en/of combinatie en/of tweetrapstestament), ik adviseer u hoe u kunt besparen op de erfbelasting én ik blijf aanwezig om op terug te vallen zodat uw Estate Planning kan worden bijgesteld wanneer er iets in uw situatie is veranderd. Ook help ik u wanneer het nodig is om nieuwe testamenten op te stellen. Hoe ik dit precies doe kunt u lezen op MijnTestamentadvies.

U begrijpt dat het belangrijk is om op enig moment te gaan rekenen. Zodat u weet hoe hoog de toekomstige erfbelasting is en wat u daaraan – en ook al tijdens leven – kunt doen om deze te verlagen. Rekeninghoudend met alle scenario’s, dus niet alleen ingeval van een onverhoopt overlijden van één van u beiden, maar ook wanneer uw testamenten pas gebruikt worden op hoge leeftijd. Met voor die situatie een schenkingsplan achter de hand, ook wanneer schenken nodig is om de zorgbijdrage te verlagen.

Een Levenstestament (of algehele notariële volmacht), zie: Levenstestament is voor die situatie erg belangrijk zodat wanneer u dat zelf niet meer kunt, de schenkingen door uw partner of uw kinderen kunnen worden gedaan.

Stelt u mij de vragen die u heeft over uw vermogen en de vererving daarvan op de manier en het tijdstip die u het beste uitkomen. Wilt u een gesprek bij u thuis, dan kunt u telefonisch contact opnemen of het contactformulier invullen. Ik maak dan een afspraak op een dag en tijdstip welke u het beste uitkomt en kom desgewenst naar u toe. Wilt u nog eens nalezen hoe ik werk? Bekijk of download hier mijn Brochures.

Scroll naar boven