WOZ waarde en erfbelasting

Erfbelasting Zit er in de nalatenschap een woning? En hoe werkt dat nu wanneer de WOZ waarde (veel) hoger is dan de werkelijke verkoopprijs? In de aangifte erfbelasting moet de WOZ waarde van de woning worden opgenomen. Mogen de erfgenamen dan, wanneer de woning wordt verkocht tegen een lagere waarde dan die WOZ waarde, alsnog…

Lees verder →

AWBZ en eigen bijdrage

Een zorg van veel mensen is dat wanneer er aanspraak wordt gemaakt op hulpverlening vanuit de AWBZ, zij hun eigen vermogen moeten aanspreken. Hierna zal ik door middel van een (globaal) rekenvoorbeeld, een indicatie geven wat dat voor u kan betekenen. Niet alleen uw vermogen, maar ook uw inkomen (in Box 1) telt mee voor…

Lees verder →