Allerlei zaken MOETEN afgehandeld worden in korte tijd; maak het uzelf niet nog moeilijker en laat ons u hierbij helpen!

Na een overlijden van uw echtgenoot of partner begint uw werkelijke Estate Planning pas, dan moeten er keuzes gemaakt worden die in het testament zijn opgenomen om de nalatenschap niet alleen zo goed, maar ook met zo weinig mogelijk, of zelfs geen erfbelasting af te wikkelen. Deze keuzes moeten worden aangegeven in de Aangifte Erfbelasting.

En ook wanneer het testament niet meer zo actueel is kunnen er eventueel toch nog bepaalde instrumenten worden toegepast bij de verdeling van de nalatenschap om de erfbelasting zo laag mogelijk te houden. Hiervoor is een deskundige nodig en ik adviseer u daarom dit niet zelf te doen. Er moeten namelijk berekeningen worden gemaakt en men moet op de hoogte zijn van de fiscale en erfrecht wetgeving om de Aangifte zo gunstig mogelijk voor u in te vullen. Het gevaar bestaat omdat tegenwoordig digitaal Aangifte Erfbelasting bij de Belastingdienst moet worden gedaan, dat dit programma standaard wordt ingevuld waardoor er besparingskansen blijven liggen. En niemand betaalt graag teveel erfbelasting toch?

De Aangifte Erfbelasting hoeft niet duur te zijn omdat wij thuis zijn in deze lastige materie en wij daarom niet veel tijd nodig hebben om deze voor u in te vullen. Wanneer het om een eenvoudige Aangifte gaat en er geen gesprekken hoeven plaats te vinden met bijvoorbeeld de erfgenamen, kan dit zelfs geheel of gedeeltelijk via email plaatsvinden. Uiteraard is het mogelijk dat wij bij u aan huis komen wanneer u dat op prijs stelt of wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer het om een ingewikkelde situatie gaat of een situatie waarbij er al sprake is van onenigheid bij de afwikkeling, of dat deze dreigt te ontstaan. Ook met de persoonlijke begeleiding hiervan hebben wij ervaring. Wij weten dat het verdelen van een nalatenschap in een periode van verdriet juist door onduidelijkheid zomaar kan ontaarden in ruzie. En ruzie tijdens de verdeling van een nalatenschap wordt niet meer vergeten; deze vererft generaties lang.

Wij helpen u niet alleen door u de Aangifte Erfbelasting uit handen te nemen, maar zorgen ook samen met u dat onenigheid of ruzie bij de afwikkeling zo goed als mogelijk wordt voorkomen. Want door een duidelijke uitleg te geven van de te nemen stappen, wordt al een groot deel van de onwetendheid weggenomen en is de kans dat er ruzie ontstaat veel kleiner.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.